C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

llei de segona oportunitat

Et trobes ofegat en deutes que semblen impossibles de pagar? Sents que la teva vida financera s’ha esfondrat i no veus sortida? Si aquest és el vostre cas, la Llei de Segona Oportunitat pot ser la vostra taula de salvació.

Aprovada el 2015, aquesta llei espanyola ofereix una esperança real a persones físiques no empresàries que es troben en una situació d’insolvència. No es tracta d’un esborrall i nou compte, però sí d’una segona oportunitat per reestructurar, reduir o fins i tot cancel·lar els teus deutes de forma legal i tornar a començar.

En aquesta guia, t’endinsarem en el món de la Llei de Segona Oportunitat, explicant-te com funciona , qui se’n pot beneficiar , quins són els seus avantatges i quins passos has de seguir per acollir-te a aquest mecanisme legal.

Recorda que no estàs sol . Milers de persones a Espanya han trobat una sortida a la situació gràcies a la Llei de Segona Oportunitat. No dubtis a buscar ajuda professional per explorar aquesta opció i recuperar el control del teu futur financer .

Taula de continguts

 1. Què és la Llei de Segona Oportunitat?
 2. Requisits per sol·licitar la Llei de Segona Oportunitat
 3. Avantatges i desavantatges de la Llei de Segona Oportunitat
 4. Acord extrajudicial de pagaments o concurs de creditors
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat, també coneguda com a Llei de Mecanismes de Segona Oportunitat, és una llei espanyola que va entrar en vigor el 26 de desembre de 2015. Aquesta llei té com a objectiu principal facilitar la recuperació econòmica de les persones físiques que es troben en una situació d’insolvència .

En termes més senzills, la Llei de Segona Oportunitat brinda una segona oportunitat a les persones que han contret deutes que no poden pagar, permetent reestructurar-los, reduir-los o fins i tot cancel·lar-los de forma legal.

Per assolir aquest objectiu, la llei ofereix dos mecanismes principals:

 1. Acord extrajudicial de pagaments: Es tracta d’un acord voluntari entre el deutor i els seus creditors per establir un pla de pagaments viable que permeti al deutor saldar-ne el deute. Si es compleix el pla, el deutor queda exonerat de la resta del deute.

 2. Concurs de creditors: És un procediment judicial més complex en què es liquiden els actius del deutor i es distribueixen entre els seus creditors. Si el deutor compleix certs requisits, pot sol·licitar el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet, cosa que significa que queda lliure dels deutes que no s’hagin pogut pagar amb la liquidació dels seus actius.

llei de segona oportunitat

Requisits per sol·licitar la Llei de Segona Oportunitat

La Llei de Segona Oportunitat s’adreça a persones físiques no empresàries que es trobin en una situació d’insolvència. Per poder acollir-se a la llei, cal complir alguns requisits, com ara:

 • No haver estat condemnat per delictes econòmics en els darrers 10 anys.
 • No haver estat declarat insolvent en els darrers 5 anys.
 • Tindre deutes inferiors a 3 milions d’euros.

Avantatges i desavantatges de la Llei de Segona Oportunitat

Avantatges:

 • Possibilitat de cancel·lar deutes: El principal benefici de la Llei de Segona Oportunitat és que permet als deutors cancel·lar totalment o parcialment els seus deutes, fins i tot si aquests són elevats. Això es pot aconseguir a través d’un acord extrajudicial de pagaments o del concurs de creditors, sempre que es compleixin els requisits establerts a la llei.
 • Evitar la liquidació d’actius: En la majoria dels casos, la Llei de Segona Oportunitat permet evitar la liquidació forçosa dels actius del deutor, com ara l’habitatge habitual o el cotxe. Això vol dir que el deutor pot conservar els seus béns més importants i començar de nou sense perdre tot el que ha construït.
 • Paralització d’embargaments i assetjament de creditors: Un cop iniciat el procediment sota la Llei de Segona Oportunitat, es paralitzen els embargaments i l’assetjament per part dels creditors. Això permet al deutor respirar i guanyar temps per negociar una solució amb els creditors o per preparar el pla de pagaments.
 • Oportunitat per a un nou començament: La Llei de Segona Oportunitat ofereix als deutors la possibilitat d’iniciar una nova vida econòmica lliure de càrregues financeres. Un cop s’ha obtingut l’exoneració del passiu insatisfet, el deutor pot tornar a sol·licitar préstecs, crear empreses o fer qualsevol altra activitat econòmica sense el llast dels deutes anteriors.

Desavantatges:

 • Requisits estrictes: Per poder acollir-se a aquesta llei, s’han de complir una sèrie de requisits estrictes, com no haver estat condemnat per delictes econòmics en els darrers 10 anys o no haver estat declarat insolvent en els darrers 5 anys. Això pot deixar fora molts deutors que podrien beneficiar-se de la llei.
 • Procediment llarg i costós: El procediment per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat pot ser llarg i costós, ja que requereix lassistència dun advocat i la presentació de diversa documentació. A més, en el cas del concurs de creditors, cal pagar els honoraris d’administradors i liquidadors.
 • Inclusió en fitxers de morosos: El fet d’haver-se acollit aquesta llei es reflecteix als fitxers de morosos, cosa que pot dificultar al deutor l’obtenció de crèdit en el futur.
 • Exposició pública: El procediment sota la Llei de Segona Oportunitat és públic, cosa que significa que qualsevol persona pot accedir a la informació sobre la situació d’insolvència del deutor.

Acord extrajudicial de pagaments o concurs de creditors

L’ acord extrajudicial de pagaments (AEP) i el concurs de creditors (CC) són dos mecanismes previstos a la Llei de Segona Oportunitat per ajudar les persones físiques no empresàries a solucionar la seva situació d’insolvència.

Tot i compartir el mateix objectiu final, hi ha diferències significatives entre ambdós procediments:

Similituds:

 • Objectiu: Ajudar les persones amb deutes a reestructurar-les o cancel·lar-les, evitant la liquidació dels seus actius i facilitant-ne la reinserció econòmica.
 • Aplicació: Exclusivament per a persones físiques no empresàries.
 • Supervisió judicial: tots dos procediments estan subjectes a la vigilància d’un jutge.

Diferències:

Característica Acord extrajudicial de pagaments Concurs de creditors
Natura Procediment extrajudicial Procediment judicial
Iniciació A instàncies del deutor A instàncies del deutor o dels seus creditors
Creditors afectats Només aquells que accepten l’acord Tots els creditors
Majoria necessària 60% del passiu ordinari i 75% del passiu privilegiat Majoria absoluta del passiu ordinari i 2/3 del passiu privilegiat
Contingut de l’acord Reduccions de deute, ajornaments, lleves… Liquidació d’actius, pla de pagaments…
Exoneració del passiu insatisfet Possible després del compliment del pla de pagaments Possible després de la liquidació d’actius i prèvia sol·licitud
Durada Variable, en funció del pla de pagaments Variable, depenent de la complexitat del cas
Costos Menors que al concurs Majors, a causa dels honoraris d’administradors i liquidadors

llei de segona oportunitat

Elecció entre AEP i CC:

La decisió d?optar per l?AEP o el CC dependrà de les circumstàncies específiques de cada cas. En general, l’AEP es recomana quan:

 • El deutor manté relacions cordials amb els creditors.
 • El deute és relativament petit.
 • Es preveu que el deutor pugui generar ingressos suficients per complir un pla de pagaments.

El CC, per la seva banda, resulta més adequat quan:

 • El deute és elevat o hi ha creditors amb garanties reals.
 • El deutor no té capacitat per pagar la totalitat del deute.
 • Cal liquidar actius per satisfer els creditors.

En resum, la Llei de la Segona Oportunitat és una eina legal útil per a les persones que es troben en situació d’insolvència. Tot i això, és important tenir en compte tant els avantatges com els desavantatges de la llei abans de prendre una decisió.

És recomanable consultar amb un advocat especialitzat en la matèria perquè t’assessori sobre el teu cas concret i t’ajudi a determinar si la Llei de Segona Oportunitat és la millor opció per a tu.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

1. Quines novetats aporta la reforma de la Llei de Segona Oportunitat que va entrar en vigor el 2023?

La reforma del 2023 introdueix diverses novetats importants, com:

 • Augment del límit de deute: El límit de deute per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat ha augmentat de 3 a 5 milions d’euros.
 • Simplificació del procediment: S’han simplificat alguns tràmits i reduït la durada del procediment en general.
 • Major protecció de l’habitatge habitual: S’ha reforçat la protecció de l’habitatge habitual del deutor, dificultant-ne l’embargament en determinats casos.
 • Mesures per a autònoms: S‟han introduït mesures específiques per facilitar l‟accés a la Llei de Segona Oportunitat per part dels autònoms.

2. Com afecta la Llei de Segona Oportunitat els avalistes?

La Llei de Segona Oportunitat no allibera els avalistes de les seves obligacions. Això vol dir que si el deutor principal no paga el deute, el creditor pot reclamar el pagament a l’avalador.

No obstant això, l’avalador pot beneficiar-se de la Llei de Segona Oportunitat si compleix els requisits per fer-ho. En aquest cas, l’avalador podrà sol·licitar la seva pròpia exoneració del passiu insatisfet.

3. Què passa amb els deutes d’Hisenda i Seguretat Social?

Els deutes amb Hisenda i Seguretat Social no es poden cancel·lar completament a través de la Llei de Segona Oportunitat. Tot i això, sí que es poden reduir o reestructurar en el marc d’un acord extrajudicial de pagaments o d’un concurs de creditors .

4. És possible acollir-se més d’una vegada a la Llei de Segona Oportunitat?

En principi, només es pot acollir la Llei de Segona Oportunitat una vegada. Tot i això, hi ha algunes excepcions, com en el cas que el deutor hagi complert íntegrament un pla de pagaments i posteriorment torni a caure en una situació d’insolvència per causes alienes a la seva voluntat.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: