C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com
 

Àrees

 

Àrees / Dret Administratiu

Els nostres professionals especialitzats en el Dret Administratiu tenen una dilatada experiència laboral en assessories jurídiques de les administracions i ens públics, la qual cosa ens permet oferir uns serveis legals amb un excel·lent grau de coneixement sobre les diferents matèries d’aquest àmbit.

R

Procediment sancionador.

R

Assessorament, tramitació i seguiment de procediments administratius davant de qualsevol administració pública, ens o organisme públic.

R

Recursos administratius.

R

Reclamacions de responsabilitat patrimonial davant de l'Administració pública.

R

Contractació pública.

R

Funció pública.