C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com
 

Àrees

 

Dret Civil

El departament de dret civil és fonamental a tot despatx generalista, al nostre ens ocupem, no només de grans comptes, sinó també del client “minorista”, tenint com un dels nostres objectius l’advocacia de proximitat amb el ciutadà i les seves problemàtiques reals.

El dret civil és el sistema jurídic utilitzat a la majoria dels països, que es basa en un ampli conjunt de lleis creades per resoldre disputes privades entre particulars, organitzacions o entitats governamentals. En els sistemes de dret civil, els tribunals s’encarreguen d’interpretar i aplicar la llei a casos concrets. El dret civil sol abastar àmbits com els contractes, els greuges, els drets de propietat i els assumptes de família.

Un altre dels nostres objectius és convèncer els nostres clients que el nostre despatx és una seguretat per al seu dia a dia, en el sentit de considerar-se com una utilització del mateix, amb caràcter preventiu i no pal·liatiu, ja que moltes de les controvèrsies existents a l’esdevenir actual , se solucionarien amb l’advocat de proximitat, que proposa la nostra signatura.

Així doncs, alguns dels conflictes que ens ocupem podrien ser, a manera enunciativa, els següents:

R

Obligacions contractuals

R

Responsabilitat civil de tot tipus.

(construcció, mèdica, domèstica, etc.)
R

Associacions, fundacions, cooperatives.

R

Herències i testaments.

R

Família.

(divorcis, separacions, reclamació de pensions, revisió de sentències, modificació de mesures, nul·litats eclesiàstiques).
R

Unions estables de parella.

R

Reclamacions de quantitat i recobrament d'impagats.

R

Arrendaments urbans i propietat horitzontal.

R

Desnonaments per impagament, reclamacions de lloguers.

El nostre departament de dret civil està molt especialitzat en dret immobiliari, de família, de protecció dels consumidors i de successions. A l’àmbit immobiliari, prestem assessorament jurídic relacionat amb la compra, venda o lloguer de béns immobles. Els nostres advocats de família estan especialitzats en contractes matrimonials, procediments d’adopció i de mediació en conflictes familiars. També assessorem els nostres clients en matèria de protecció dels consumidors en relació amb clàusules abusives en els contractes, productes o serveis defectuosos i reclamacions dels consumidors. Finalment, assessorem en assumptes successoris relacionats amb la preparació d‟un testament o l‟administració d‟una herència.
Oferim als nostres clients una atenció personalitzada i un servei integral que permet trobar solucions eficaces als seus problemes legals de forma ràpida i eficient. El nostre bufet s’enorgulleix de prestar serveis jurídics de qualitat a un preu assequible. Estem compromesos a ajudar els nostres clients a assolir la justícia mitjançant un assessorament jurídic integral i una representació que satisfaci les seves necessitats.
Dret Civil

Visita les nostres oficines a Barcelona