C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com
 

Àrees

 

Àrees / Dret Digital

La nostra dilatada experiència en projectes de consultoria i auditoria legal en el sector de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens permet oferir a les persones, empreses, fundacions, associacions i ens públics un compliment bon ventall de serveis que donen resposta a les necessitats i requeriments del dret digital.

R

Protecció de Dades Personals (LOPD).

R

Auditoria de Seguretat TI.

R

Preconstitució de proves (Evidències digitals).

R

Contractació de Béns i Serveis TIC.

Dret de les Telecomunicacions i Dret Digital
R

Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI).

R

Pla Director de Seguretat TI.

R

Defensa de la Privacitat.

R

Legalització, legitimació i seguretat del “Digital Bussines”.

Negoci online
R

Projectes TIC.

Assessorament legal en la definició, implantació i manteniment
R

Pla de Contingència i Continuïtat de negoci.

R

Legalització de Webs / Apps / SaaS.

R

Crisis de Reputació on line.

Mesures legals
R

Implantació de mesures de Seguretat TI:

Videovigilància
R

Data Protection Officer “DPO”.

(Gestió de la Política de protecció de Dades Personals de l’empresa)
R

Gestió del “Dret a l’Oblit”

R

Protecció i defensa de dominis.

R

RRHH & TIC.

R

Injúries i calumnies a les Xarxes Socials.