C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Politica de Privacitat

Per a MITJANS ADVOCATS és molt important garantir el tractament de les dades personals de les persones interessades en els serveis que oferim i donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, anomenat Reglament general de protecció de dades (d’ara endavant, “RGPD”).

Volem oferir-te tota la informació necessària d’una manera transparent i senzilla, per la qual cosa et recomanem llegir tranquil·lament aquesta política de privacitat, i així poder conèixer i entendre els tractaments de dades que duem a terme.

El nostre màxim compromís és la confidencialitat i la seguretat de les teves dades, i per això ens esforcem dia a dia a millorar els nostres processos de tractament de dades personals.

La política de privacitat pot ser modificada per decisió unilateral de MITJANS ADVOCATS, per la qual cosa se’n recomana la consulta de manera regular.

Si tens cap dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, no dubtis a contactar amb nosaltres per mitjà del correu electrònic info@ms-advocats.com.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de dades personals de MITJANS ADVOCATS és:

– MITJANS ADVOCATS, SL, amb CIF B62930581.

Com a punt de contacte únic per a les persones interessades, es designa el següent:

– C/ Enric Granados, 86-88 – 08008 Barcelona. – Adreça electrònica: info@ms-advocats.com.

– Telèfon: 932688740.

 

Què fem amb les teves dades personals?

Tot seguit t’informem de les finalitats per a les quals tractem les teves dades personals, que, sense ser una relació exhaustiva, es poden concretar en:

1. Atenció a persones interessades o consultes sobre els serveis propis de MITJANS ADVOCATS.

2. Gestió de la relació contractual amb els clients i proveïdors de MITJANS ADVOCATS: gestió econòmica, facturació i administració.

3. Gestió i seguiment per a enviaments de comunicacions de caràcter comercial, informatiu o serveis que puguin ser d’interès per a les persones interessades.

 

Quines dades personals recollim?

Les dades que recollim són les estrictament necessàries per a la realització de les finalitats descrites anteriorment i que es poden concretar en:

1) Dades identificatives necessàries per establir la relació contractual, com ara nom i cognoms, NIF i altres dades fiscals.

2) Dades identificatives per poder comunicar-nos, com ara telèfon o correu electrònic.

Quan ens proporciones la teva informació, adquireixes el compromís que la informació i les dades que facilites són exactes i veraces i no contenen errors.

Recorda que és molt important que ens comuniquis, com més aviat millor, possibles modificacions i/o rectificacions de les teves dades de caràcter personal al correu electrònic info@ms-advocats.com.

Quina és la base jurídica per la qual tractem les teves dades?

Les bases jurídiques que habiliten el tractament de les teves dades personals en relació amb les finalitats descrites anteriorment són:

Persones interessades en els serveis de MITJANS ADVOCATS: la base de legitimació per al tractament de dades de contactes interessats és el consentiment exprés i inequívoc que atorguen.

Clients de MITJANS ADVOCATS: la base de legitimació és la relació contractual que es formalitza en sol·licitar els serveis propis de MITJANS ADVOCATS.

A qui comuniquem les teves dades personals?

Les teves dades no se cediran a tercers, llevat que fos necessari per complir un requeriment legal.

Fem transferències internacionals de les teves dades?

No farem transferències internacionals de les teves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Durant quant de temps conservem les teves dades?

En funció de cadascuna de les finalitats de tractament que fem de les teves dades, conservem les dades amb relació als terminis de conservació marcats en la normativa vigent d’aplicació, i fins que revoquis el teu consentiment si és el cas.

T’informem que les teves dades es conservaran bloquejades en acabar el tractament a què es destinen i durant els terminis de prescripció d’obligacions definits per a cada finalitat del tractament indicada.

Quins són els teus drets com a interessat?

Des de MITJANS ADVOCATS volem garantir plenament l’exercici de drets de què disposes en virtut del RGPD. En aquest sentit, t’informem que disposes dels drets següents:

Dret d’accés a les teves dades personals: per conèixer quines dades personals tractem i les operacions de tractament que duem a terme.

Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.

Dret de supressió de les teves dades personals: quan això sigui possible i sense perjudici del bloqueig de la informació amb reserva legal.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa; en aquest cas, les podrem conservar bloquejades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals: al primer requeriment efectuat per la teva part, de forma fefaent, deixarem de tractar les teves dades, llevat que hi hagi un interès legítim o siguin necessàries per a la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les teves dades.

Pots exercitar qualsevol dels drets quan ho creguis oportú i de manera gratuïta enviant un correu electrònic a info@ms-advocats.com indicant el dret que vols exercitar i les teves dades identificatives.

També t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.