C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Com recórrer una multa de trànsit a la DGT?

Acabes de rebre una multa de trànsit? Tanmateix, saps que tu no et mereixes aquesta multa. No et preocupis, perquè aquesta situació té solució.

A Espanya, la Direcció General de Trànsit (DGT) és l’entitat encarregada de gestionar i emetre multes de trànsit.

Aquest article et guiarà a través del procés de recórrer una multa de trànsit, explicant en què consisteix, què fer si no estàs d’acord amb la multa, el procediment detallat per presentar el recurs, i els motius més comuns per recórrer.

Taula de continguts

  1. En què consisteix recórrer una multa de trànsit
  2. Què passa si no estic d’acord amb una multa de trànsit
  3. Procediment per recórrer una multa de la DGT
  4. Motius per recórrer una multa de trànsit
  5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

En què consisteix recórrer una multa de trànsit

Recórrer una multa de trànsit significa impugnar la sanció imposada per una suposada infracció de les normes de circulació.

És un dret que tenen tots els ciutadans per garantir un procés just. El recurs es pot presentar quan es considera que la multa és injusta, errònia o quan hi ha circumstàncies que justifiquen la seva anul·lació.

Aquest procés implica presentar una sèrie d’ arguments i proves davant la DGT o l’ organisme competent perquè revisin la sanció i prenguin una decisió.

recórrer una multa de trànsit

Què passa si no estic d’acord amb una multa de trànsit

Si no estàs d’acord amb una multa de trànsit, tens l’opció de recórrer-la. No fer res implica acceptar la sanció i pagar la multa, a més d’assumir qualsevol altra conseqüència, com la pèrdua de punts en el carnet de conduir.

Tanmateix, si decideixes recórrer, has d’actuar ràpidament, ja que hi ha terminis específics per presentar el recurs. Mentre el recurs està en tràmit, l’execució de la sanció pot quedar en suspens, cosa que significa que no hauràs de pagar la multa ni perdre punts fins que es resolgui el recurs.

Procediment per recórrer una multa de la DGT

Recórrer una multa de trànsit a la DGT implica diversos passos que s’han de seguir acuradament:

1. Revisar la notificació de la multa

El primer que has de fer és revisar la notificació de la multa per assegurar-te que totes les dades siguin correctes. Verifica la matrícula del vehicle, la data, l’ hora i el lloc de la infracció, així com la descripció de la mateixa.

2. Preparar el recurs

Un cop revisada la notificació, el següent pas és preparar el recurs. Per a això, has de redactar un escrit en el qual exposis clarament els motius pels quals consideres que la multa és incorrecta o injusta.

És important incloure totes les dades personals, les dades del vehicle i una descripció detallada dels fets. També és recomanable adjuntar qualsevol prova que pugui donar suport al teu cas, com fotografies, testimonis o informes tècnics.

3. Presentar el recurs

El recurs es pot presentar de diverses formes:

  • Presencialment: Acudint a una Prefectura Provincial de Trànsit.
  • Per correu: Enviant l’ escrit i la documentació necessària a l’ adreça indicada en la notificació de la multa.
  • Online: A través de la Seu Electrònica de la DGT, utilitzant un certificat digital o el sistema Cl@ve.

4. Esperar la resposta

Un cop presentat el recurs, la DGT té un termini per respondre.

Durant aquest temps, analitzaran el teu cas i emetran una resolució. Si el recurs és acceptat, la multa serà anul·lada i no hauràs de pagar-la ni perdre punts. Si és rebutjat, tindràs l’opció de presentar un recurs d’alçada o acudir a la via judicial.

recórrer una multa de trànsit

Motius per recórrer una multa de trànsit

Hi ha diversos motius pels quals pots recórrer una multa de trànsit, entre els més comuns es troben:

1. Errors en la notificació

Qualsevol error en la notificació de la multa, com a dades incorrectes del vehicle o del conductor, pot ser motiu per recórrer la sanció.

2. Defectes en la senyalització

Si la infracció es deu a una senyalització incorrecta, insuficient o confusa, pots recórrer la multa al·legant que no estava adequadament senyalitzada.

3. Problemes amb els equips de mesurament

Les multes per excés de velocitat o alcoholímetre poden ser recorregudes si es demostra que els equips utilitzats no estaven correctament calibrats o presentaven fallades.

4. Circumstàncies excepcionals

Hi ha situacions extraordinàries que poden justificar l’anul·lació d’una multa, com emergències mèdiques, avaries del vehicle, entre d’altres.

5. Multa imposada fora del termini legal

La llei estableix un termini màxim per notificar una multa. Si la notificació arriba fora d’aquest termini, pots recórrer la sanció per prescripció.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

1. Quant temps tinc per recórrer una multa de trànsit?

El termini per presentar un recurs és de 20 dies naturals des de la recepció de la notificació de la multa.

2. Què succeeix si presento el recurs fora del termini?

Si presentes el recurs fora del termini establert, el teu recurs no serà admès i hauràs de pagar la multa.

3. Puc pagar la multa i recórrer-la alhora?

Sí, pots pagar la multa amb el descompte per pagament immediat i, tot i així, presentar un recurs. Si el recurs és acceptat, et retornaran l’ import pagat.

4. Quines proves necessito per recórrer una multa?

Les proves poden variar depenent del cas, però generalment inclouen fotografies, testimonis de testimonis, informes tècnics o qualsevol document que doni suport als teus arguments.

5. Quant temps triga la DGT a resoldre un recurs?

La DGT té un termini màxim de tres mesos per resoldre el recurs. Si no reps resposta en aquest temps, es considera que el recurs ha estat desestimat per silenci administratiu.

6. Què faig si el meu recurs és rebutjat?

Si el teu recurs és rebutjat, pots presentar un recurs d’alçada davant el Director General de Trànsit o acudir a la via judicial presentant un recurs contenciós administratiu.

7. Puc recórrer una multa imposada en un altre país de la UE?

Sí, però el procediment pot variar depenent del país. És recomanable informar-se sobre les lleis i procediments específics del país on es va imposar la multa.

Recórrer una multa de trànsit pot ser un procés complex, però és una eina valuosa per garantir que es faci justícia en cada cas.

Seguint els passos adequats i presentant proves sòlides, pots augmentar les teves possibilitats d’èxit en el recurs.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: