C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Amb l’aprovació del Llibre VI culmina el procés de codificació catalana.
El darrer 20 de febrer d’enguany, el conseller de Justícia va presentar al Parlament, el Llibre VI del Codi Civil de Catalunya que fa referència a les obligacions i contractes. Amb aquesta aprovació es podrà completar el Codi Civil de Catalunya així com proporcionarà un text legal per facilitar l’aplicació efectiva del Codi Civil de Catalunya.
Aquest llibre regula les obligacions i contractes a partir de treballs de Dret Europeu més avançats. Aquest llibre regulada per primer cop de forma completa el contracte de compravenda, que es considera un dels contractes més utilitzats d’intercanvi de béns.
Altres novetats que inclou són la regulacions de la compravenda d’immoble amb pacte de finançament, donat més protecció al comprador sobretot en si aquest té necessitats de finançament.
Aquestes innovacions continuen sent compatibles amb les figures tradicionals del dret civil català com ara la rescissió per lesió i la venda a carta de gràcia, que provenen directament de la tradició jurídica catalana i tenen plena vigència.
Altres novetats serien per exemple la nova figura del contracte de custòdia de territori, que té per finalitat la conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural, del paisatge i la gestió sostenible dels recursos naturals.
Val a dir que aquest llibre, se suma als cinc llibres que configuren el Codi civil de Catalunya que són:
– Llibre primer de disposicions generals.
– Llibre segon sobre persona i família.
– Llibre tercer on es regulen les persones jurídiques.
– Llibre quart successions.
– Llibre cinquè drets reals.

Maria Puy
Advocada
MITJANS ADVOCATS