C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Després d´històriques reivindicacions i després de molts mesos d’incertesa i espera, els autònoms comencen a obtenir els fruits de tant patiment. Aquest bàsic agent del teixit industrial, tan proscrit com a indispensable, i que conclou a més de 3 milions de ciutadans, dels quals la major part es troba a Catalunya pot veure la llum al final del túnel. Si fa tan sols una setmana comptàvem amb resignació que la reforma de la llei d’autònoms no acabava d’arribar avui podem dir que la seva implantació sembla tenir data definitiva, tot i que parlar de terminis fixos en aquest assumpte resulti un acte de fe.

La informació més recent és que la Comissió encarregada del seu estudi i discussió va donar ahir per finalitzat el seu treball i la reforma passarà ara al Senat per a ser revisada. Després de la ratificació tornarà al Congrés on serà aprovada. Fa unes setmanes s’estudiava el mes de juliol com a data definitiva per a la seva posada en marxa però amb tota seguretat fins a la tardor no tindrà la seva aplicació. La proposició de llei afronta la seva recta més decisiva. La tramitació que està molt lluny de ser per la via urgent ha deixat més de 150 esmenes presentades pels grups polítics.

Entre les principals novetats que ens trobem en el text destaquen les següents:

1.Ampliació de la tarifa plana per a nous autònoms

Aquesta mesura s’ha pres amb absolut consens. L’objectiu és potenciar l’activitat econòmica i industrial dels nous emprenedors. Per a això es produirà una ampliació de la durada de la tarifa plana de 50 euros de sis mesos a un any, com ja va fer la Comunitat de Madrid ara fa un any. Des del principi s’ha presentat com la proposta estrella d’aquesta gran reforma i la seva possibilitat d’implantació ha estat clara.

Amb aquesta mesura es pretén impulsar el treball autònom i alleugerir el pes de la quota en els inicis d’activitat però són molts els autònoms ja assentats que reclamen facilitats en el pagament de la seva quota. També de la mateixa manera es millora aquesta mesura en ampliar-se per a aquells nous autònoms que acreditin portar sense cotitzar almenys dos anys i no cinc com s’exigeix ara.

2. Flexibilització en el Sistema d’altes / baixes al RETA.

A partir de l’aprovació de la futura llei, l’autònom podrà realitzar fins a tres altes o baixes anuals que es faran efectives a partir de la seva data de sol·licitud i realització sense comptabilitzar el mes complet a l’hora del pagament de la quota d’autònoms.

3. Variació en la base de cotització

Segons ha confirmat el Govern a les associacions d’autònoms també tirarà endavant la proposta d’ampliar de dos a quatre els canvis a la base de cotització de l’autònom. Afegint dos nous períodes de canvi les dates d’implantació quedarien de la següent manera:

• Aplicació de a partir de l’1 d’abril per les sol·licituds realitzades entre l’1 de gener i 31 de març.

• Aplicació a partir de l’1 de juliol per les sol·licituds realitzades entre l’1 d’abril i 30 de juny.

• Aplicació a partir de l’1 d’octubre per les sol·licituds realitzades entre l’1 de juliol i 30 de setembre.

• Aplicació a partir de l’1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d’octubre i 31 de desembre.

4. Reducció del recàrrec en el retard per pagament de quota

S’aplicarà un 10% en el primer retard i a partir del segon el 20% de la quota impagada. Aquest augment progressiu trenca amb el recàrrec unificat actual, situat en un 20%, i alleugera la penalització en el primer retard.

5. Inclusió de Bonificacions a la maternitat

A partir de l’estiu també hi haurà novetats importants per als pares i mares autònoms que veuran bonificada la quota al 100% durant el temps que duri la baixa. Si després de la mateixa la mare no s’incorpora sinó que cessa la seva activitat podrà acollir-se a la tarifa plana durant un any en cas de nova alta en autònoms fins a dos anys després de la data de cessament i sempre que es cotitzi per la base mínima.

6. Noves deduccions de vehicle i llar

La nova llei també donarà a l’autònom l’opció de deduir-se en un 20% les despeses d’electricitat, gas i telefonia i en un 50% els del vehicle. És important aclarir que aquestes noves deduccions continuaran subjectes als criteris establerts per Hisenda, és a dir, que estiguin vinculats a l’activitat, degudament justificats amb factura i comptabilitzats en el llibre d’ingressos i despeses.

A aquest consens en les reformes abans descrites cal remarcar el possible canvi a la base de cotització de l’autònom societari. La tramitació de la llei ha posat sobre la taula una sèrie de reivindicacions titllades d’històriques per l’autònom amb més o menys èxit d’implantació, com la quota progressiva que finalment no s’acceptarà Entre aquestes peticions hi ha la referida a la cotització de l’autònom societari que avui per avui està lligada al Salari Mínim Interprofessional

Per tant respecte d´aquest darrer apunt caldrà esperar més endavant.