C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

El Ministeri aclareix que no pretén expropiar habitatges privats. El senyor Francisco Javier Martín Ramiro, director general d’Habitatge i Sòl, de la Direcció general del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aclarit una interpretació sobre l’Ordre n. 336/2020, de 9 d’abril.

S’incorporen, substitueixen i modifiquen programes d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge 20182021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, publicada al BOE el següent dia 11, i especialment pel que fa a l’apartat 3 de l’article 4, basant-se en el qual s’aborda la possibilitat de procedir a l’ocupació d’habitatges de titularitat privada per donar cobertura a la necessitat habitacional de determinats col·lectius vulnerables com els de víctimes de violència de gènere, de persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, de persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Ha puntualitzat que la intencionalitat del precepte no pretén una ocupació consentida de propietats privades per part de l’Administració de l’Estat, i obrir processos expropiatoris amb aquest objectiu, sinó que el que pretén és autoritzar a les comunitats autònomes a utilitzar fons del Pla Nacional de l’Habitatge (2018-2021) amb la finalitat d’obtenir del sector privat habitatges de lloguer i donar així solució habitacional a aquests col·lectius amb la màxima promptitud i agilitat.

En definitiva, l’aclariment efectuat pel director general d’Habitatge i Sòl del Ministeri, tanca la porta a les expropiacions que la confusa redacció de l’apartat 3 de l’article 4 de l’esmentada ordre semblava deixar entreveure”.