C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Els beneficis que comporta posar a disposició de tothom la informació que gestiona i genera el sector públic en formats digitals, estandarditzats i oberts és innegable; no només des d’un punt de vista de la millora del servei públic als ciutadans, sinó també com a motor socioeconòmic; un informe recent de l’entitat independent McKenzie Global Institute estima que, la reutilització de les dades obertes, generaran 13 bilions de dòlars de benefici en els propers cinc anys (als estats del G-20). Pel que fa a l’àmbit legal TIC de l’Open Data, cal fer referència, d’una banda, a les limitacions legals que protegeixen aquells drets fonamentals que poden entrar en col·lisió (dades personals; secret de la informació; usuaris i consumidors; intimitat i honor; propietat intel·lectual;…) i, de l’altra, a les millores que ha incorporat el seu ús, tant des d’un punt de vista de la transparència de la gestió de les Administracions Públiques, com des de la regulació de la reutilització de la informació del sector públic mitjançant la Llei 37/2007 de transposició de la Directiva 2003/98/CE.

Jordi Cugat
Consultor Legal
MITJANS ADVOCATS