C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si no hi ha desequilibri patrimonial i estan cobertes les reserves i els pagaments preferents, es poden repartir els dividends.

Reglas para el reparto de dividendos

Quan una empresa té beneficis en acabar l’exercici, el lògic és que els socis vulguin repartir-se aquests beneficis en concepte de dividends. En aquest sentit, és important respectar la normativa sobre el repartiment de dividends, perquè en cas contrari aquells repartits indegudament han de restituir-se incrementats amb l’interès legal.

Els requisits legals per a repartir dividends són els següents:

  • Equilibri patrimonial: el patrimoni net (el capital aportat en la constitució –o en moments posteriors– més els resultats acumulats –beneficis o pèrdues–) no pot quedar per sota del capital social (el que consta en els estatuts) després del repartiment. La llei prohibeix repartir dividends en aquest cas.
  • Reserves: ha de quedar coberta la reserva legal, que ha d’aconseguir el 20% del capital social. Per tant, fins que no s’aconsegueixi aquesta xifra, s’ha d’aplicar a aquesta el 10% del benefici. I si hi hagués altres reserves obligatòries fixades pels estatuts, també haurien de quedar cobertes.
  • Altres: a més, els dividends mínims i les remuneracions dels administradors pendents tenen prioritat.
    Fora d’aquests casos, és possible repartir dividends i, en cas que la junta acordi no fer-ho, aquells socis que discrepin i hagin votat en contra tenen un dret de separació de la societat, sempre que aquesta porti més de cinc anys inscrita en el Registre i tampoc hagués repartit dividends (malgrat poder fer-ho) en els últims cinc anys.

 

Els nostres assessors analitzaran el seu cas i l’informaran dels seus drets en cas que la societat en la qual participi no reparteixi dividends.