C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Les companyies ja no podran seguir en causa de dissolució després de realitzar el tancament comptable del 2022

 

Comença el compte enrere. Queda poquíssim temps per a trobar socis o convèncer als creditors que capitalitzin el seu deute. En el tram final de l’exercici del 2022 –resten dos mesos per al tancament comptable de l’any–, aquelles empreses que ja estan en causa de dissolució o que preveuen estar-ho el 31 de desembre han d’afanyar-se per a trobar solucions: tenen temps fins a finals de febrer. Quatre mesos a partir d’ara.

Com diu la llei de societats de capital, la causa de dissolució es dona quan, a causa de les pèrdues, els fons propis s’han situat per sota de la meitat del capital social. És una situació en la qual, previsiblement, es troben ja o es trobaran milers de companyies a la fi d’any. En el 2020 i en el 2021, aquest fet no tenia conseqüències perquè quan va esclatar la pandèmia, el Govern va suspendre l’obligació dels administradors socials de restablir l’equilibri patrimonial. Va ser una manera d’apostar  per la continuïtat de les empreses, pensant probablement que els beneficis futurs ajudarien a compensar les pèrdues extraordinàries d’aquests anys. I que tot seria més suportable…

 

Alternatives?

 

Les opcions bàsiques passen per acudir als socis actuals o altres nous o capitalitzar una part o tot el deute dels creditors.

Però no ha estat així. Amb caràcter general, els beneficis del 2022 són més aviat minsos: la recuperació de les vendes és relativa o parcial en molts casos i la inflació ha estret els marges de les empreses que veuen, a més, com ja creixen els costos financers. I els balanços que estaven malparats segueixen igual. Què estan fent les empreses en dificultats?

Diferents veus autoritzades indiquen que alguns s’han plantejat escometre plans de reestructuració o sol·licitar concurs de creditors, mentre que uns altres tenen per la mà acollir-se a solucions clàssiques, per la qual cosa convocaran junta d’accionistes per a ampliar capital o capitalitzar deute. Uns altres indiquen que les empreses estan adoptant mesures, com la conversió de finançament en préstecs participatius (que tenen la consideració comptable de capital) busquen aportacions dels socis actuals o altres nous o aborden reordenacions societàries que serveixen per a recompondre el balanç.

El tancament comptable de l’any exigirà a moltes empreses prendre decisions.

La casuística és immensa i, partint de la base que el viscut en aquests últims anys ha estat complexíssim de gestionar, no poques vegades s’observa una certa inacció. S’està  veient situacions i també hi ha casos d’empreses que s’han mantingut amb vida artificialment, amb un cert abús per part dels administradors, que s’han sentit protegits per la moratòria covid, i això arriba a la seva fi.

La reforma de la llei concursal, vigent des de finals de setembre, obre noves possibilitats per a les empreses insolvents o en risc de ser-ho, com els plans de reestructuració. A diferència de la gestió clàssica dels concursos, en els quals el deutor i els creditors estaven en bàndols diferents, amb aquests plans es poden resoldre els problemes de liquiditat i de solvència al mateix temps donant entrada a determinats grups de creditors -normalment, els financers- en el capital.

I la banca, com ho veu? Es miren els balanços, si hi ha solidesa o no, i no tant si s’haurà de  restablir l’equilibri patrimonial; per a les entitats financeres, l’important  és que hi hagi un pla de futur amb perspectives de tirar endavant. Si existeix aquest pla, les solucions arribaran.

Des del nostre despatx ajudem a detectar situacions de risc de solvència de les companyies, i apliquem i/o proposem plans de reestructuració, perfectament, plausibles en el nostre entorn jurídic-empresarial.

La llei està per a aplicar-se, per molt mala imatge o impressió que es pugui donar als clients i proveïdors, però entenem que – sempre- és millor “anar de cara” i que els uns i els altres participin activament a “salvar” la companyia, és a dir “salvar “el propi crèdit del creditor, que presentar un concurs de creditors “a traïció”.

Venen temps difñicils i és responsabilitat de l’òrgan d’administració de les empreses afrontar-ho amb responsabilitat i diligència.

 

Departament mercantil – Concursal
MITJANS ADVOCATS SLP.