C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Pot el Bitcoin continuar sent el rei de les criptomonedes?

Posició d’EUROPA, davant de les criptomonedes?

Afectació de la guerra a la regulació de la criptomoneda?

Han succeït moltes coses a la indústria de les criptomonedes des que el Bitcoin era l’única criptomoneda del món. Han crescut amb rapidesa en nombre i actualment n’hi ha milers, moltes amb una important capitalització de mercat i un gran volum d’inversió. Tot i això, Bitcoin continua liderant la indústria, encara que només sigui per la seva descomunal grandària. A mesura que la indústria progressa i es diversifica, hi ha una possibilitat que Bitcoin perdi el seu lloc com la criptomoneda més gran. Tot i això, aquesta possibilitat sembla improbable en un futur proper i Bitcoin podria mantenir la seva posició com la principal criptomoneda del món durant molts anys. Els preus de les criptomonedes poden fluctuar àmpliament i, per tant, invertir-hi podria no resultar apropiat per a tots els inversors. Cap marc normatiu de la UE supervisa la inversió en criptomonedes.

El rendiment passat no és un indicador dels futurs resultats. El seu capital està en risc. Això, si és una evidència que actualment no hi ha cap regulació legal ni tributària sobre els criptoactius, i és, sens dubte, un moment ideal per actuar amb Seguretat jurídica i econòmica.

No obstant això, la regulació del mercat de criptomonedes és una cosa que ha estat a la ment de molts governs i bancs centrals de tot el món des de fa temps. Tot i això, aquesta idea està prenent impuls des que va començar la invasió russa d’Ucraïna i el règim de Vladímir Putin va ser sotmès a dures sancions econòmiques. El 2 de març passat, el president de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, i alguns membres de la Cambra de Representants dels Estats Units es van manifestar a favor que el Congrés aprovés mesures encaminades a regular les criptomonedes davant la possibilitat que puguin ser utilitzades perquè Rússia evadi les sancions internacionals a què ha estat sotmesa i que tanquen l’accés del país tant als canals de finançament com a les reserves dipositades en bancs d’altres països.

En una audiència davant el Comitè de Serveis Financers de la Cambra de Representants sobre Política Monetària i l’Estat de l’Economia, el president de la Fed va dir que la situació amb Rússia «ressalta la necessitat d’una acció al Congrés sobre les finances digitals, incloent les criptomonedes» i afegia contundent que “cal un marc, maneres d’evitar que aquestes criptomonedes sense suport serveixin de vehicle per al finançament del terrorisme i simplement per al comportament delictiu en general, l’evasió d’impostos i coses per l’estil”.

Per la seva banda, un grup de senadors del Comitè Bancari de la Cambra Alta dels Estats Units van manifestar a la secretària del Tresor, Janet Yellen, la seva preocupació pel fet que Rússia i altres països puguin utilitzar les criptomonedes per «amagar les transaccions transfrontereres amb fins nefastos», inclòs l’afebliment de les sancions. Finalment, el president dels Estats Units, Joe Biden, va signar el 9 de març passat una ordre executiva en què estableix l’estratègia del Govern per a la regulació de bitcoin. En si mateix, el decret ordena a les agències federals del país que avaluïn els riscos i les oportunitats que representen les criptomonedes per a la seguretat nacional dels Estats Units i el seu impacte en l’economia de la nació.

A Europa també hi ha vents de regulació per a les criptomonedes que, encara que no són nous, estan bufant ara amb més força. Ja el mes de gener passat, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va demanar una regulació global del bitcoin per tractar-se d’un “actiu altament especulatiu”. Lagarde va assenyalar la importància que el bitcoin sigui sotmès a algun tipus de regulació i que aquesta uneixi tots els Governs per evitar fissures fiscals. “La regulació ha de ser acordada i aplicada a nivell mundial perquè si hi ha una via d’escapament, la faran servir. L’acció multilateral és absolutament necessària, encara que sigui iniciada pel G7, passi després al G20 i acabi ampliant-se… però és una cosa que cal abordar”, va assenyalar la presidenta del BCE.

Fa només uns dies, Lagarde assegurava que hi ha senyals que alguns ciutadans russos intenten eludir amb criptomonedes les sancions imposades per la guerra d’Ucraïna. Els russos podrien estar convertint els seus rubles en criptomonedes i monedes estables, segons informa Bloomberg. Durant la seva participació a la Cimera d’Innovació del Banc de Pagaments Internacionals, Lagarde va assegurar que els volums de rubles que es converteixen en stablecoins i criptomonedes estan al nivell més alt que s’ha vist des, potser, 2021. Els criptoactius, va dir, sens dubte s’estan fent servir, per eludir les sancions contra Rússia.

Lagarde també va assegurar que els exchanges de criptomonedes corren el risc de convertir-se en “còmplices” de l’evasió de sancions imposades a Rússia. Les declaracions de Lagarde anticipen mesures més severes perquè les companyies de criptomonedes assegurin que les seves plataformes no estan sent usades per persones o entitats sancionades.

Reglament MICA

La Unió Europea ja està treballant en elaborar una normativa única per regular el mercat de les criptomonedes. En aquest sentit, fa uns dies el Parlament Europeu va donar llum a veure la proposta de Reglament MICA (per les sigles en anglès Markets in Crypto Assets).

El 24 de setembre del 2020, la Comissió Europea va presentar el Digital Finance Package (DFP), amb el qual pretén impulsar el sector financer europeu cap a les solucions tecnològiques que el puguin situar a l’avantguarda dels mercats financers. El DFP és un paquet de mesures articulat com un document mixt, alhora format per dos documents polítics anomenats estratègies i quatre propostes legislatives. Una d’aquestes quatre propostes legislatives és la proposta de Reglament europeu relatiu als mercats de criptoactius i pel que es modifica la Directiva (UE) 2019/1937, és a dir, MiCA.

La proposta MiCA té per finalitat establir un règim per a l’emissió d’aquells criptoactius que actualment no estan coberts per la legislació vigent sobre serveis financers. Així mateix, MiCA regularà els proveïdors de serveis sobre criptoactius i els que facin transaccions per compte d’un tercer.

Segons es recull a la proposta de Reglament, la iniciativa té quatre objectius generals. El primer és proporcionar certesa i claredat jurídica per tal de promoure el desenvolupament segur dels criptoactius i la utilització de la tecnologia de registre descentralitzat (TRD). als serveis financers. En segon lloc, cal esperar que la iniciativa doni suport a la innovació i la competència lleial mitjançant la creació d’un marc propici per a l’emissió de criptoactius i la prestació de serveis relacionats amb aquests. El tercer objectiu és garantir un alt nivell de protecció dels inversors i dels consumidors i d’integritat del mercat, i el quart és eliminar els riscos per a l’estabilitat financera i la política monetària que podrien derivar-se d’una utilització més gran dels criptoactius i de la TRD.

Segons la proposta, aquest reglament s’aplica als emissors de criptoactius i als proveïdors de serveis de criptoactius que no siguin considerats instruments financers, dipòsits o dipòsits estructurats. Sense perjudici d’eventuals modificacions o noves actualitzacions de la Proposta que està actualment sobre la taula a la Unió Europea, aquesta norma pretén regular, entre d’altres, qüestions en relació amb els criptoactius, incloses les criptomonedes estables i l’ús de xarxes Blockchain.

Entre aquestes qüestions hi ha la definició jurídica de criptoactius, criptomonedes estables o proveïdors de serveis de criptoactius; establir requisits uniformes de transparència i informació en relació amb l’emissió, el funcionament, l’organització i la governança dels proveïdors de serveis de criptoactius; normes de protecció dels consumidors; o establir un marc normatiu referit a l’autorització i les condicions de funcionament dels proveïdors de serveis de criptoactius. Encara no hi ha una data tancada per a l’aprovació d’aquesta norma, però sembla clar que la intenció és que estigui aprovat com més aviat millor per tal de poder controlar amb més eficàcia els moviments de criptomonedes per evitar, per exemple, que Rússia pugui utilitzar els criptoactius per a saltar-se les sancions.

Per tot això, des del nostre despatx, amb iniciativa pionera en la inversió de moneda virtual, us recomanem estar totalment i absolutament assessorats, legalment i fiscalment, sobre les Inversions a realitzar, tenint en compte que el futur són les finances virtuals.

Estem a la vostra disposició per assessorar-vos en la vostra inversió segura i rendible.