C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

És vàlid l’avís per e-mail o SMS al telèfon facilitat en el contracte abans de ser inclòs en un registre de morosos?

 

Comercio electrónico, morosidad y protección de datos

El requeriment de pagament previ a la comunicació de les dades al fitxer comú de solvència patrimonial no és una simple formalitat, és un requisit que respon a la pròpia finalitat del fitxer. No es tracta simplement d’un registre automatitzat sobre incompliment d’obligacions dineràries, sinó de dades de persones que incompleixen obligacions de pagament perquè no poden afrontar-les o perquè no volen fer-ho de manera injustificada.

La finalitat d’aquest requeriment previ és impedir que siguin incloses en aquests registres persones que, per un simple descuit, per un error bancari al qual són alienes, o per qualsevol altra circumstància similar, han deixat de fer front a una obligació dinerària vençuda i exigible sense que aquesta dada sigui pertinent per a enjudiciar la seva solvència.

És aquest el criteri que ve mantenint el Tribunal Suprem sobre aquest tema, i que ha tornat a reiterar en una recent sentència que ha posat fi al contenciós que inicio contra una empresa de serveis financers un dels seus clients, per incloure i mantenir les seves dades en el fitxer per un deute, inexistent segons ell, sense haver efectuat un requeriment de pagament previ.

Els tribunals van desestimar la demanda del client, mantenint que l’entitat de serveis financers no havia estat requerida pel client per a retirar les dades i aquesta havia practicat el requeriment de pagament mitjançant SMS, e-mail i correu postal dirigit al domicili d’aquell. A més, el deute existia, a partir d’un contracte electrònic ajustat a la llei que reconeixia vàlids tals mitjans de notificació.

Ara el Tribunal Suprem ha desestimat definitivament les pretensions del client, assenyalant que, efectivament, el contracte signat per les parts preveia les assenyalades formes de notificació, la qual cosa va fer l’entitat al número de telèfon facilitat pel client en el contracte i a l’adreça postal indicada en aquest.

En conseqüència, el requeriment previ, exigit pel Reglament de Protecció de Dades, va ser complert per l’empresa de serveis financers.

 

Si vostè es troba en una situació similar els nostres professionals podran assessorar-lo en la defensa dels seus drets.