C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com
 

Àrees

 

Àrees / Civil

El departament civil és fonamental a qualsevol despatx generalista i més al nostre, on no només ens ocupem de grans comptes, sinó també del client «minorista», ja que un dels nostres objectius és l’advocacia de proximitat amb el ciutadà i les seves problemàtiques reals.

Un altre dels nostres objectius és convèncer els nostres clients que el nostre despatx és una seguretat per al seu dia a dia en el sentit de considerar-se com una utilització d’ell mateix, amb caràcter preventiu i no pal·liatiu, ja que moltes de les controvèrsies existents en l’esdevenir actual es resoldrien amb l’advocat de proximitat que proposa la nostra firma.

Tenint això en compte, alguns dels conflictes dels quals ens ocupem podrien ser, de manera enunciativa, els següents:

R

Obligacions contractuals

R

Responsabilitat civil de tot tipus.

(construcció, mèdica, domèstica, etc.)
R

Associacions, fundacions, cooperatives.

R

Herències i testaments.

R

Família.

(divorcis, separacions, reclamació de pensions, revisió de sentències, modificació de mesures, nul·litats eclesiàstiques).
R

Unions estables de parella.

R

Reclamacions de quantitat i recobrament d'impagats.

R

Arrendaments urbans i propietat horitzontal.

R

Desnonaments per impagament, reclamacions de lloguers.