C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

L’assegurança de llar és una compra important per a molts propietaris, ja que proporciona tranquil·litat i protecció enfront d’imprevistos. Encara que la majoria de les pòlisses d’assegurança de llar cobreixen els seus béns, la cobertura de responsabilitat civil ampliada pot proporcionar-li protecció addicional per a la seva vida privada. Aquest tipus de cobertura pot ajudar-lo a protegir-se d’actes negligents que podrien donar lloc a demandes o altres pèrdues econòmiques.

Què és l’assegurança de responsabilitat civil ampliada?

És un tipus d’assegurança que proporciona cobertura addicional més enllà dels límits de responsabilitat civil estàndard de la seva pòlissa d’automòbil, com a mort i lesions corporals causades per un accident. Proporciona protecció addicional als propietaris d’habitatges més enllà de la seva pòlissa d’assegurança de llar tradicional. També pot cobrir les despeses de defensa jurídica i les sentències dictades contra tercers a causa d’un accident.

L’assegurança de responsabilitat civil ampliada és important perquè proporciona protecció addicional contra les pèrdues financeres derivades d’un accident. En cas d’accident, l’assegurança de responsabilitat civil ampliada pot ajudar-lo a cobrir les factures mèdiques i altres despeses que d’una altra manera no podria permetre’s sense aquesta cobertura.

A més, pot ajudar-lo a protegir-se dels costosos honoraris legals associats amb la defensa en els tribunals si és demandat per danys relacionats amb l’accident. En definitiva, una assegurança de llar amb responsabilitat civil ampliada pot proporcionar-li tranquil·litat en cas d’accident i ajudar-lo a protegir el seu patrimoni a llarg termini.

Condemnada l’asseguradora a cobrir els danys causats pel gos de la parella de fet i convivent del prenedor de l’assegurança

Una recent sentència judicial ha establert un precedent jurídic pel que fa a la cobertura de l’assegurança per danys relacionats amb animals de companyia. El cas se centrava en un assegurat que tenia una parella de fet i convivent amb un gos. Quan el gos va causar danys materials, la companyia d’assegurances es va negar a cobrir el cost de les reparacions.

No obstant això, després de portar el cas als tribunals, el prenedor de l’assegurança de llar va aconseguir que es cobrissin els danys causats per la mascota de la seva parella. Aquesta decisió judicial demostra que les companyies d’assegurances ja no poden negar-se a cobrir els danys causats per animals de companyia només perquè l’animal no pertanyi al propi prenedor de l’assegurança.

El cas va començar quan la parella de fet i concubina del prenedor de l’assegurança vivia amb ells a la seva casa i va portar amb si al seu gos de companyia. Un dia, mentre estava desatès, el gos va causar danys en objectes personals i propietats de l’habitatge. El prenedor de l’assegurança va presentar una reclamació al seu proveïdor perquè cobrís aquestes despeses, però la hi van denegar a causa d’una clàusula del seu contracte que excloïa de la cobertura als animals domèstics que no fossin de la seva propietat.

Després de rebre altres dues denegacions de diferents asseguradores, van decidir emprendre accions legals contra la seva asseguradora actual al·legant que havien d’estar coberts per la seva pòlissa vigent independentment de la propietat de l’animal causant dels danys.

La companyia d’assegurances es va negar a indemnitzar les pèrdues, ja que el gos no pertanyia al prenedor del segur i aquest no l’acompanyava quan es va produir l’incident que va requerir la indemnització. El gos, que estava sent passejat pel pare de la parella de l’assegurat, havia atacat a una altra dona que passejava als seus dos gossos, causant-li danys i provocant la mort d’un d’ells.

Presentada denúncia per la persona agreujada, el propietari del gos agressor va aportar la pòlissa de l’assegurança de llar de la seva parella com a compensació pels danys soferts; no obstant això, l’asseguradora es va negar a oferir indemnització pels motius esmentats. Al principi, els tribunals van donar la raó a l’asseguradora, ja que no hi havia proves que el gos habités en l’habitatge cobert per l’assegurança de llar i el seu propietari no era beneficiari d’aquest.

El prenedor de l’assegurança de llar, la seva parella i el cotxet van portar el seu cas al Tribunal Suprem (TS), que va fallar al seu favor. El TS va determinar que l’asseguradora no va qüestionar la informació ni va negar que la pòlissa pagués els danys causats per gossos a l’interior de l’habitatge; simplement va argumentar que el prenedor no era el propietari o posseïdor de l’animal i que, segons els termes concrets de la pòlissa, només figurava una persona com a habitant habitual en la residència.

En el judici, els demandants van proposar una prova testifical que era essencial per a demostrar el seu argument; que la pòlissa de l’assegurança de llar no cobreix el sinistre pel fet que el gos no resideix a la seva casa ni el seu amo és la parella del prenedor de l’assegurança. No obstant això, va ser desestimada.

D’altra banda, l’acció directa del perjudicat queda fora de l’àmbit de les exempcions que puguin correspondre a l’asseguradora quan es tracta de l’assegurat; entre aquestes exempcions es troben les relatives a la concreció del risc i la seva potenciació, i, per tant, les referides al gos que habita en el domicili assegurat encara que no hagi estat declarat, així com a una altra persona física resident en el mateix com és el propietari d’aquesta mascota -aquest punt és indiscutible-.

Els nostres professionals estan a la seva disposició per a resoldre qualsevol tipus de dubte que tingui respecte a les cobertures del seu segur i exercir si calgués les accions que puguin correspondre en la defensa dels seus drets.

 

Consulta totes les nostres notícies

Visita’ns a Instagram / Twitter / LinkedIn / Facebook