C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Totes les empreses disposen d’un crèdit de formació anual que es reflecteix en una sèrie de bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social

Agote el crédito de formación

Les empreses disposen d’un crèdit anual per a gastar en formació, que es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional l’any anterior.

Per a aplicar els incentius (el cost dels cursos es recupera a futur mitjançant els butlletins de cotització), l’empresa ha de realitzar algunes gestions administratives:

  • Ha d’haver comunicat l’inici de cada curs a l’Administració amb dos dies d’antelació a través de la página web de FUNDAE.
  • La cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació a la data prevista per al seu començament.

A l’hora d’aplicar les bonificacions, el cost per cada hora de curs bonificable no pot superar les següents quanties, en funció de la modalitat del curs:

  • Presencial. En cas que el curs sigui presencial, el cost màxim bonificable per cada hora és de 13 euros.
  • Teleformació. Si el curs s’imparteix en la modalitat de teleformació (quan la part presencial que l’acció formativa precisa és igual o inferior al 20% de la seva durada), el cost màxim bonificable per hora és de 7,50 euros.
  • Mixt. Si el curs és mixt (presencial i telemàtic), s’apliquen els límits anteriors en funció de les hores presencials o de teleformació que tingui.

En definitiva, les empreses disposen cada any d’una quantia assignada, obtinguda mitjançant uns càlculs extrets dels rebuts de liquidació de cotitzacions de l’any anterior. Aquest import pot utilitzar-se durant els mesos de gener a desembre de l’any vigent, si bé no és acumulable en exercicis futurs, per la qual cosa pot gaudir-se fins a finals d’any.

Per a saber el crèdit del qual es disposa, s’ha d’entrar en la web de FUNDAE (amb acreditació) i es podrà identificar l’import del crèdit de formació disponible per a l’exercici en curs.

 

Els nostres professionals l’assessoraran sobre qualsevol qüestió en matèria de formació i bonificacions.