C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Poden exigir responsabilitats als promotors per incomplir les qualitats ofertes?

Vivienda

Els segons adquirents d’un habitatge estan legitimats per a reclamar als promotors el cost de substituir les qualitats per a ajustar-les a la publicitat i memòria lliurada als compradors originals.

Així s’ha expressat el Tribunal Suprem en una recent sentència que posa fi a un litigi iniciat quan els compradors d’un habitatge de segona mà reclamen als promotors de la mateixa el cost que els va suposar canviar totes les portes i fronts d’armari de la casa que no es corresponien amb la memòria lliurada als compradors de venda nova.

Els promotors contesten a la demanda assenyalant que els segons compradors no podien exercir contra ells una acció de responsabilitat contractual; no havien contractats amb ells, no se’ls havia fet cessió expressa d’accions i els defectes a les portes no afecten l’essència i integritat de l’immoble, sinó a la seva millora.

Però el Tribunal Suprem ha donat la raó als compradors de segona mà, assenyalant que l’acció exercitada tendent a reclamar per la diferència de qualitats en portes i fronts d’armari té transcendència substancial, quan les venedores van incomplir manifestament el compromís adquirit en virtut de la memòria de qualitats que ha de ser respectada al peu de la lletra. No és una mera condició accessòria, atès que forma part del nucli o contingut essencial dels compromisos adquirits.

Recorda que la llei dona legitimació als compradors de segona mà per a la defensa dels seus drets, adquirits  sobre la base de la compravenda dels anteriors titulars, que mai van renunciar a aquests.

 

 

Davant situacions d’aquest tipus els nostres professionals analitzaran les circumstàncies per a emprendre les actuacions més adequades en la defensa dels seus drets.