C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Pot demanar-li a un treballador que utilitzi el seu correu electrònic personal per a qüestions professionals? Què passa si fa un ús personal de l’e-mail de treball?

 

Uso del e-mail personal

Una de les característiques del contracte de treball i la relació laboral és l’alienitat en els mitjans. Això significa que ha de ser l’ocupador qui faciliti i proporcioni tots els mitjans necessaris per al desenvolupament de les tasques del treballador. Per tant, no se li pot demanar al treballador que utilitzi el seu correu personal per a qüestions de la relació laboral: l’empresa ha de proporcionar-li un e-mail professional.

La jurisprudència ha considerat que existeixen altres formes menys invasives que no impliquen la intromissió en dades de caràcter personal i que el fet de facilitar un e-mail corporatiu evita de manera clara la ingerència de sol·licitar al treballador un correu electrònic personal.

De la mateixa manera que no es pot obligar un empleat a usar mitjans personals per al treball, es pot evitar que aquest faci un ús personal de les eines de treball. Per a això, pot recollir-se en el contracte una clàusula en la qual s’indiqui que tant el correu electrònic com la navegació per Internet són mitjans de l’empresa i que la seva utilització ha de ser únicament professional, per la qual cosa podran realitzar-se controls del seu ús amb finalitats disciplinaris. Sempre que s’informi d’això correctament i de manera prèvia, l’empresa podrà comprovar la correcció en l’ús d’aquests mitjans informàtics per a confirmar si s’està complint amb el deure o la prestació laboral i/o professional, així com per a verificar que el seu ús s’ajusta a les finalitats que ho justifiquen.

Els nostres professionals l’assessoraran sobre els límits en matèria de protecció de dades del treballador.