C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si va signar uns interessos molt per sobre del tipus mitjà dels crèdits al consum, el contracte podria declarar-se nul

Tarjeta «revolving»

Si el contracte conté un interès remuneratori que supera de manera notable el que habitualment regia en el mercat en el moment de la seva celebració sense concórrer una circumstància excepcional que pogués justificar la desproporció podria declarar-se nul.

Així ha ocorregut amb el contracte de targeta de crèdit concertat en 2007 per un particular amb una entitat financera. Fixava inicialment un interès remuneratori del 24,71% T.A.E., per a compres, i del 26,82% T.A.E., per a disposicions en efectiu, si bé amb posterioritat va venir aplicant-se aquest últim tipus per a totes dues modalitats d’operacions.

Els tribunals ho han considerat usurari ja que, a tenor de les dades estadístiques publicades pel Banc d’Espanya en 2007 (tipus mitjà dels crèdits al consum del 8,98% T.A.E), resulta evident la distància entre tipus mitjà i tipus convingut i efectivament aplicat, així com l’absència de qualsevol circumstància *excepcionalque pogués justificar-ho. Aquesta desproporció resulta igual d’evident si es compara amb altres índexs, com els publicats per la *ASNEF que va invocar la pròpia entitat financera, o altres informes com el tipus mitjà del mercat de targetes.

 

Si vostè es troba en una situació similar, els nostres professionals estan a la seva disposició per a analitzar el seu cas i exercir les actuacions que poguessin resultar pertinents en la defensa dels seus interessos.