C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

L’Administració pot impedir la venda de medicaments il·legals però necessita autorització judicial perquè cessi a oferir consells.

Servicios online. Cierre de web

Sobre la base de la protecció de la salut pública, l’Administració pot acordar per si sola, no necessita autorització judicial, la interrupció de la comercialització en línia de medicaments il·legals a Espanya.

Però les recomanacions i opinions, en ser publicacions o enregistraments, entren dins de la categoria d’altres mitjans d’informació i expressió que, en salvaguarda dels drets constitucionals, el seu cessament requereix autorització judicial.

Són conclusions que poden extreure’s de la recent sentència del Tribunal Suprem resolent el contenciós iniciat pels responsables d’una pàgina web contra la resolució administrativa que va acordar la interrupció i retirada del servei en línia que prestava, de venda de dos medicaments la comercialització dels quals està prohibida a Espanya. A més, oferia consells en matèria de salut sexual i drets reproductius a les dones.

El Tribunal Suprem ha resolt en favor de l’Administració en relació al cessament de la venda de medicaments prohibits, suposat per al qual es troba habilitada, però entén vulnerat el principi de proporcionalitat interrompent l’accés a la web íntegrament i no sols respecte a la comercialització de medicaments il·legals, per la qual cosa ha resolt a favor de la web en aquest aspecte, per faltar la preceptiva autorització judicial.

Si se sent perjudicat i disconforme amb una actuació administrativa els nostres professionals podran assessorar-lo en la defensa dels seus drets.