C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Vegi algunes sentències d’interès aparegudes recentment

Sentencias de interés en el ámbito laboral

Permís per assumptes propis

L’Audiència Nacional [AN 15-09-2022] declara que els dies d’assumptes propis establerts pel conveni no poden reduir-se en proporció al temps treballat quan el treballador ha estat en situació de IT. Això es deu als següents motius:

  • Durant la situació de IT, encara que no existeix l’obligació de prestar serveis i de remunerar-los, el contracte no s’extingeix. Per tant, es mantenen la resta dels drets i obligacions de les parts.
  • Els permisos o llicències per assumptes propis dels convenis col·lectius tenen la finalitat de facilitar als treballadors temps per a gestions personals que no puguin efectuar-se durant els seus descansos, i en molts casos la situació de IT també és impeditiva per a realitzar aquestes gestions.
  • Els tribunals han arribat a la mateixa conclusió en cas de suspensió de la relació laboral per ERTO.

Registre de jornada fals

El registre d’una jornada falsa suposa una transgressió de la bona fe contractual i un abús de confiança, sancionable amb l’acomiadament. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid [TSJ Madrid 18-07-2022] ha reiterat que la informació reportada en els comunicats diaris de treball ha de ser veraç i rigorosa per a complir amb la seva finalitat de permetre el control empresarial, encara que el conveni prevegi flexibilitat horària.

Un treballador realitzava el 100% de la jornada en teletreball, sent el seu horari el de conveni. I l’empresa va constatar que, almenys tres dies, va registrar la seva jornada de 8.00 a 15.00 i, no obstant això, va abandonar el seu lloc per a acompanyar a la seva parella a una cita mèdica, anar a la perruqueria, fer compres o rentar el seu vehicle sense sol·licitar permís ni reflectir-ho en el registre. El treballador va al·legar que sempre havia tingut flexibilitat horària, però el Tribunal considera que això no li eximeix de l’obligació de registrar la seva jornada real.

Danys i perjudicis per malaltia professional

Quan el treballador ha prestat serveis successivament en diferents empreses estant sotmès al risc d’adquirir una malaltia professional, la responsabilitat pels danys i perjudicis no serà solidària, sinó que serà compartida en proporció al temps de prestació de serveis en cadascuna d’elles.

Confirmant aquest criteri, el Tribunal Suprem [TS 21-07-2022] assenyala els següents punts:

  • En tractar-se de malaltia professional, el fet causant no es produeix en un moment concret, sinó que va gestant-se al llarg del temps fins que s’exterioritzen les malalties.
  • Quan el treballador ha prestat serveis de manera successiva en les empreses causants del mal o perjudici, resulta possible individualitzar la responsabilitat compartida de cadascuna d’elles i la indemnització per danys i perjudicis en funció del temps en què es va materialitzar la seva prestació de serveis en cadascuna d’elles.