C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Vegi algunes sentències d’interès aparegudes recentment

Sentencias de interés en el ámbito laboral

Acomiadament i grup d’empreses

El Tribunal Suprem [TS 23-03-2022] ha confirmat que, quan l’acomiadament objectiu per causes econòmiques s’efectuï en un grup d’empreses a efectes laborals, cal que la causa o situació econòmica negativa concorri en el grup en el seu conjunt i no aïlladament en l’una o l’altra empresa.

Atès que l’empresari és el propi grup, no resulta factible aprofitar la concurrència de la situació econòmica negativa en una de les empreses per a procedir a l’extinció de contractes de treball, atès que la causa ha de concórrer en el conjunt d’aquestes. Per tant, en la comunicació escrita que es lliuri al treballador notificant-li l’extinció haurà d’exposar-se la posició econòmica de l’empresa en el seu conjunt o del grup íntegrament. Si s’omet la informació econòmica d’una de les empreses del grup en la carta d’acomiadament, no podrà considerar-se que el seu contingut sigui suficient ni que compleixi les exigències legals.

 

Canvi de torn de treball

Una treballadora que prestava els seus serveis en torn de matí i tarda va sol·licitar una reducció de jornada i concreció horària per a prestar-los en horari de demà, i l’empresa es va negar per raons organitzatives.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid [TSJ Madrid 20-06-2022] resol que la concreció horària no és un dret absolut, sinó que ha de ponderar-se tenint en compte la situació particular de l’empresa i les seves necessitats organitzatives. En aquest cas, l’empresa hauria provat la impossibilitat organitzativa que l’actora no prestés els seus serveis en horari de tarda, perquè una altra treballadora ja gaudia de la concreció horària en torn fix de demà. Accedir a tal pretensió suposaria que les altres treballadores prestessin els seus serveis en torn de tarda, la qual cosa implicaria un incompliment contractual i una modificació del seu règim de torns actual. A més, es conclou que no s’ha vulnerat cap dret fonamental.

 

Sindicats més representatius

El Tribunal Suprem [TS 20-07-2022] ha reconegut que els sindicats que ostenten major representativitat a nivell autonòmic o estatal (UGT i CC.OO.) tenen legitimació per a impugnar un acomiadament, encara que en l’empresa no hi hagi representants dels treballadors (RLT) ni s’hagin celebrat eleccions.

Una empresa de repartidors que presten serveis en l’àmbit de les plataformes digitals de repartiment va enviar als seus treballadors diversos missatges a través d’una d’aquestes plataformes en els quals els comunicava que no anaven a rebre més peticions de repartiment i que els seus comptes havien estat desactivades. Els sindicats UGT i CC.OO. van presentar demanda en considerar que aquesta actuació havia de ser considerada un acomiadament col·lectiu. Com no consta l’existència de RLT, els sindicats més representatius en el sector posseeixen legitimació per a demandar.