C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Les revisions mèdiques han de realitzar-se durant la jornada? Computen com a temps de treball?

Revisión médica en tiempo de trabajo

Les empreses estan obligades a garantir la vigilància periòdica de la salut dels treballadors al seu servei, respectant en tot moment el seu dret a la intimitat (la vigilància de la salut a través dels reconeixements mèdics només pot dur-se a terme quan el treballador presti el seu consentiment, excepte en supòsits excepcionals en els quals sigui imprescindible per especial perillositat).

Sempre que sigui possible, els reconeixements mèdics han de realitzar-se durant la jornada de treball, i el temps invertit és a càrrec de l’empresa.  És a dir, el temps que perdi un treballador en els reconeixements mèdics es computa com a jornada de treball i no és recuperable.

Aquest criteri ha estat avalat pels tribunals reiteradament en entendre que els reconeixements mèdics mai han de suposar un cost, càrrega o perjudici econòmic per als treballadors. En conseqüència, si no es poguessin realitzar durant la jornada i es realitzessin fos d’ella, el temps invertit hauria de ser temps efectiu de treball i, per tant, hauria de retribuir-se amb temps de descans de la mateixa durada o mitjançant l’abonament d’aquest temps com a hores extres, per exemple.

Així mateix, l’empresa haurà de córrer amb les despeses derivades de la prevenció de riscos, tant amb els de l’organització preventiva corresponent –pròpia o aliena– com, si és el cas, amb els derivats del desplaçament del treballador fins al lloc en el qual hagi de realitzar-se el reconeixement.

En definitiva, els reconeixements mèdics computen com a temps de treball efectiu i mai han de suposar un cost per al treballador. Per això, han de realitzar-se durant la jornada o compensar-se degudament.

 

Els nostres professionals l’assessoraran sobre temps de treball, prevenció de riscos laborals, seguretat i salut.