C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Des de Mitjans Advocats volem oferir-te tota la informació relativa al dret mercantil, una branca del dret que aborda tot allò relacionat amb els tràmits comercials. A més, et volem recordar que entre els nostres serveis, comptem amb experts en dret mercantil que t’ajudaran en tot allò que necessitis.

En aquest article, explorarem què és el dret mercantil , la seva importància i com funciona en el context espanyol, així com les diverses branques que conformen aquesta disciplina. Anem a això.

dret mercantil

Taula de continguts

 1. Què és el dret mercantil?
 2. La importància del dret mercantil
 3. Com funciona el dret mercantil a Espanya?
 4. Branques del dret mercantil
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 1. El dret mercantil a Espanya: El dret mercantil, regulat pel Codi de comerç i lleis específiques, estableix les normes essencials per a les transaccions comercials a Espanya, abordant aspectes com ara contractes, societats mercantils i procediments concursals.
 2. Branques Essencials del Dret Mercantil: El dret mercantil es desglossa en diverses branques, com ara el dret de societats, canviari, concursal, del comerç internacional i bancari, proporcionant un marc legal complet que s’adapta a la complexitat de les transaccions comercials i promou l’estabilitat a nivell empresarial.

Què és el dret mercantil?

El dret mercantil, també conegut com a dret comercial, aborda qüestions legals relacionades amb el comerç i els negocis.

El seu àmbit daplicació inclou contractes comercials, societats mercantils, títols valors, fallides i altres aspectes vinculats a lactivitat econòmica. Aquest cos legal s’encarrega de regular les transaccions entre comerciants, així com les relacions amb tercers.

La importància del dret mercantil

La rellevància del dret mercantil rau en la seva capacitat per proporcionar un marc jurídic que garanteixi la seguretat i l’estabilitat en les transaccions comercials.

Facilita la resolució de disputes, estableix drets i obligacions i contribueix al desenvolupament ordenat de l’activitat econòmica. L‟existència de normes clares i precises en aquest àmbit fomenta la confiança entre les parts involucrades en operacions comercials, promovent així un entorn propici per al creixement empresarial.

dret mercantil

Com funciona el dret mercantil a Espanya?

A Espanya, el dret mercantil es regeix pel Codi de comerç, una normativa que estableix les regles aplicables als comerciants i les operacions. A més, el dret mercantil espanyol es complementa amb altres lleis específiques, com ara la Llei de Societats de Capital i la Llei Concursal.

Aquestes disposicions legals s’encarreguen de regular, respectivament, la constitució i el funcionament de les societats mercantils, així com els procediments relacionats amb la insolvència i la fallida.

A continuació, es presenta una taula resum de les lleis fonamentals que regeixen el dret mercantil a Espanya :

Llei Àmbit d’aplicació
Codi de comerç Regula les operacions comercials i la figura del comerciant.
Llei de societats de capital Estableix normes per a la constitució i el funcionament de societats mercantils.
Llei Concursal Regula els procediments relacionats amb la insolvència i la fallida.

dret mercantil

Branques del dret mercantil

El dret mercantil es divideix en diverses branques, cadascuna centrada en aspectes concrets de l’activitat comercial. A continuació, es presenta una llista d’algunes de les principals branques del dret mercantil:

 1. Dret de societats: Regula la creació, organització i funcionament de les diferents formes de societats mercantils, com a societats anònimes, societats limitades, entre d’altres.
 2. Dret canviari: S’ocupa de les normes relatives als títols valors, com ara lletres de canvi, pagarés i xecs, i les obligacions derivades de la seva circulació.
 3. Dret concursal: Enfocat en situacions d’insolvència, regula els procediments per a la declaració de fallida, la liquidació d’actius i la reestructuració de deutes.
 4. Dret del comerç internacional: aborda qüestions relacionades amb els contractes internacionals, la regulació duanera i els conflictes de lleis en transaccions internacionals.
 5. Dret bancari: Se centra en la regulació de les activitats bancàries, incloent-hi l’obertura de comptes, la concessió de préstecs i les operacions financeres.

La diversitat d’aquestes branques permet al dret mercantil adaptar-se a la complexitat de les transaccions comercials i brindar respostes específiques als desafiaments que enfronten els empresaris i comerciants al seu dia a dia.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quines són les característiques del dret mercantil?

Entre les característiques del dret mercantil hi ha la regulació dels actes de comerç, les relacions entre comerciants i la protecció de l’activitat empresarial.

Què és un acte de comerç?

Un acte de comerç és una acció o una transacció realitzada en el marc d’una activitat empresarial, subjecta a les normes del dret mercantil.

Què és una relació comercial?

Una relació comercial és un enllaç jurídic establert entre dues o més parts amb l’objectiu d’intercanviar béns o serveis, regulat pel dret mercantil .

En què consisteix el dret internacional en relació amb el dret mercantil?

El dret internacional en l’àmbit del dret mercantil fa referència a les normes i els tractats que regulen les relacions comercials entre diferents països.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: