C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Un treballador us sol·licita un Permís retribuït. El dia en què comenci el gaudi ha de ser laborable o pot coincidir amb un dia de descans?

Permís retribuïtEls permisos retribuïts són interrupcions remunerades del temps de treball que estan previstes a la llei o al conveni col·lectiu d’aplicació ia les quals els seus empleats tenen dret sempre que justifiquin l’existència de la causa corresponent. Els exemples més comuns són el permís per hospitalització d’un familiar, permís per matrimoni o permís per trasllat de domicili habitual (mudança).

Pel que fa al gaudi dels permisos esmentats, els tribunals han assenyalat el següent:

  • L’inici del còmput dels permisos remunerats ha de començar en un dia feiner per al treballador i no natural, atès que és una absència retribuïda.
  • Si el dia en què es produeix el fet que dóna lloc al permís no és un dia de prestació de serveis, l’inici del permís en qüestió començarà el dia laborable següent.
  • Si el fet que dóna lloc al permís sol·licitat pel treballador li coincideix amb un període de vacances o d’incapacitat temporal, el gaudi del permís es perdrà, llevat que el conveni col·lectiu disposi una altra cosa o s’hagi pactat expressament el contrari.

En definitiva, com a norma general l’inici del gaudiment dels dies de permís retribuït ha de ser en dia laborable, tret que el conveni col·lectiu aplicable estableixi el contrari o que s’hagi pactat expressament de forma col·lectiva una mica diferent amb els treballadors.

 

Els nostres professionals us resoldran tots els dubtes que us sorgeixin respecte als diferents permisos retribuïts.