C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Preval l’edat que figura en la seva documentació oficial encara que se sospiti que és major de divuit anys.

 

Menor extranjero no acompañado

L’entitat pública ha d’assumir la tutela de l’estranger no acompanyat menor d’edat segons la documentació que aporta si no ha estat impugnada, encara que existeixin sospites de la seva majoria d’edat; no podent ser considerat indocumentat per a ser sotmès a proves complementàries de determinació de la seva edat.

En aquests termes s’ha tornat a expressar el Tribunal Suprem (TS) en una recent sentència en la qual manté el criteri marcat fa temps. No cal realitzar proves de determinació de l’edat sense una justificació raonable quan es disposa d’un passaport vàlid. És necessari realitzar un judici de proporcionalitat i ponderar adequadament les raons per les quals es considera que el document aportat no és fiable.  No pot prescindir-se del valor acreditatiu de la documentació oficial expedida per autoritat competent.

En aquesta ocasió, l’entitat pública competent havia declarat que no procedia la tutela d’un estranger després de decretar la fiscalia la seva majoria d’edat. Havia arribat a Espanya sense passaport, però amb un certificat de naixement sense fotografia expedit sis anys després del seu naixement. Després la seva ambaixada li va expedir el passaport. A causa dels dubtes sobre la seva edat, la fiscalia va ordenar realitzar proves que van determinar que la seva edat mínima més probable era de 19 anys, la qual cosa va comportar el tancament de l’expedient administratiu i el cessament de les funcions tutelars.

El TS ha considerat que els dubtes raonables de la fiscalia sobre la fiabilitat de l’edat que constava en la documentació oficial aportada pel menor a l’efecte d’obtenir protecció, no poden prevaler, al no haver-se impugnat. No considerar fiables els documents aportats, sense acreditar ni afirmar que siguin falsos, irregulars o estiguin manipulats, i sense haver estat impugnats, constitueix una vulneració del dret d’igualtat i no discriminació davant la llei, basada en l’origen nacional del menor, prohibida per la Constitució i incompatible amb la Convenció dels drets del nen.

 

Consulti als nostres professionals en assumptes d’estrangeria, immigració, situació irregular, etc., per a tràmits i actuacions que puguin derivar-se d’aquestes situacions o disconformitat amb una actuació administrativa o judicial sobre aquest tema.