C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Una societat pot permetre a cadascun dels copropietaris de participacions assistir i votar en junta si li interessa

Los herederos no han designado representante

Quan un soci mor i les seves accions o participacions passen a ser de diverses persones conjuntament, aquestes han de designar un representant que exerceixi els drets de soci. No obstant això, tant els tribunals com els registres mercantils consideren que l’obligació de designar a una persona que representi als copropietaris s’estableix en interès de la pròpia societat. Per tant, si aquesta accepta que tots els comuners acudeixin a la junta, aquests poden exercir conjuntament els seus drets com a socis.

En heretar la propietat d’un bé (accions o participacions en aquest cas) entre diferents persones, es parla de comunitat. Ara bé, la condició de soci variarà segons el moment concret:

  • En la comunitat hereditària (la formen els hereus abans que s’hagi fet la partició, és a dir, el repartiment de cada bé), el soci és la comunitat –i no els seus integrants– i aquesta ha de nomenar el representant.
  • En la comunitat ordinària (sorgeix després de la partició i adjudicació de les accions o participacions), tots són socis, però en proindivís: hi ha una comunitat de propietaris perquè totes les accions o participacions pertanyen a tots i, per tant, també han de nomenar un representant.
    En aquest sentit, convé revisar els estatuts socials, ja que és possible que disposin alguna cosa referent al nomenament de representants en casos de copropietat d’accions o participacions.

No obstant l’anterior, és possible l’assistència a la junta de tots els copropietaris, s’hagi fet la partició de l’herència o no, fins i tot sense nomenar representant (sempre que assisteixin tots i ni la resta dels socis ni el president posin objeccions). En aquest cas, l’administrador haurà de convocar a cadascun dels copropietaris en la seva qualitat de tals i, si compareixen tots, el seu percentatge de capital serà tingut en compte per a determinar el quòrum d’assistència.

 

Els nostres assessors estudiaran el seu cas i l’informaran de com actuar en cas de copropietat d’accions o participacions tant si és vostè un dels socis copropietaris com si és l’administrador