C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

La gestació subrogada i la seva situació legal a Espanya

La gestació subrogada, també coneguda com a gestació per substitució o maternitat subrogada, és un procés reproductiu en el qual una dona, anomenada mare subrogada, gesta a un embrió que és generat per inseminació artificial o fecundació in vitro amb el material genètic del pare intencional i una donació d’òvuls o gàmetes d’una altra persona. És una tècnica que s’utilitza quan una parella o persones solteres tenen problemes de fertilitat o impossibilitat de gestar i desitgen tenir un fill amb un vincle genètic.

La mare subrogada no té relació genètica amb el futur nen, però gesta a l’embrió fins al moment del naixement. Aquesta tècnica reproductiva planteja qüestions ètiques relacionades amb la bioètica, la filiació materna i el vincle entre la mare biològica i el futur nen. A Espanya, és un tema controvertit que ha generat un ampli debat social i legal i la llei de reproducció assistida regula aquesta pràctica clínica i les despeses mèdiques associades.

Què és la gestació subrogada i com funciona?

La gestació subrogada pot realitzar-se de dues maneres: la tradicional i la gestació subrogada gestacional. En la primera, la dona gestant aporta l’òvul i és inseminada artificialment amb l’esperma del pare biològic. En la gestació subrogada gestacional, s’utilitza un òvul de la mare biològica o d’una donant i es fecunda amb l’esperma del pare biològic. Després, s’implanta l’embrió en l’úter de la dona gestant.

Quina és la situació legal a Espanya?

A Espanya, és considerada il·legal. La llei espanyola estableix que només es permeten les tècniques de reproducció assistida que no suposin un lucre ni un menyscapte per a la dignitat de la dona. Per tant, la gestació subrogada es considera un negoci que vulnera els drets de les dones i els nens.

La Llei 14/2006 del 26 de maig regeix els tractaments de reproducció assistida al país, però prohibeix específicament la realització de la maternitat subrogada. La legislació considera a la dona que dona a llum al bebè com la seva mare legal, independent de la relació genètica. Per consegüent, qualsevol contracte de gestació subrogada no tindria validesa legal a Espanya. També es prohibeix la promoció de la gestació per substitució segons el BOE del mes de febrer de 2023.

A més, pot donar lloc a situacions complexes i delicades, com l’explotació de les dones i la mercantilització del cos humà. La majoria dels països europeus, incloent-hi Espanya, tenen una postura crítica cap a la gestació subrogada i la consideren inacceptable. Per això, les persones que desitgen recórrer a aquesta tècnica solen buscar serveis a l’estranger, on les lleis són més permissives. Tanmateix, això pot donar lloc a situacions legals i ètiques complicades, i és important que qualsevol decisió sobre aquest tema es prengui amb l’assessorament d’experts i sempre tenint en compte els drets i la dignitat de totes les persones involucrades.

Per què és un tema controvertit?

La gestació subrogada és un tema controvertit perquè implica una sèrie de dilemes ètics i jurídics. D’una banda, existeix l’argument que la gestació subrogada pot ser una solució per a les parelles que no poden tenir fills de manera natural o mitjançant altres tècniques de reproducció assistida. D’altra banda, s’argumenta que la gestació subrogada pot ser explotadora i que vulnera els drets de les dones i els nens.

Des del punt de vista ètic, la gestació subrogada planteja un problema moral molt complex. En primer lloc, cal considerar el fet que la dona gestant cedeix el seu cos i la seva salut durant l’embaràs a canvi d’una remuneració econòmica. Això pot ser considerat per alguns com una forma d’explotació, ja que suposa la utilització del seu cos com una mercaderia.

D’altra banda, també planteja un dilema ètic pel que fa als drets dels nens que neixen d’aquest procés. Algunes veus assenyalen que els nens que neixen a través de la gestació subrogada poden sentir-se desconnectats del seu llinatge i tenir dificultats per a acceptar la seva identitat biològica. A més, també s’argumenta que aquests nens poden ser tractats com a objectes de desitjo i objecte de satisfacció de les necessitats de les parelles que els sol·liciten.

Des del punt de vista jurídic, és un tema controvertit i varia molt segons la legislació de cada país. En alguns llocs, la gestació subrogada està prohibida i es considera il·legal, mentre que en uns altres es permet però s’estableixen unes certes condicions i restriccions.

Com afecta a la dona gestant?

Pot tenir un impacte emocional i psicològic en la dona gestant. Pot sentir-se com un objecte o un mitjà per a complir els desitjos d’altres persones, la qual cosa pot generar un gran estrès emocional. A més, la dona gestant també pot enfrontar complicacions mèdiques durant l’embaràs, i el procés de separar-se del bebè al moment del naixement pot ser traumàtic. En molts casos, les dones gestants no tenen accés a serveis de salut adequats i poden sofrir abús o explotació.

Quina és la situació legal en altres països?

La gestació subrogada varia d’un país a un altre. En alguns casos, es permet la gestació subrogada només per a parelles heterosexuals casades, mentre que en altres països es permet per a parelles del mateix sexe i solters.

Als Estats Units, la regulació varia d’estat a estat. En alguns estats, com Califòrnia, la gestació subrogada és legal i es permet per a parelles del mateix sexe i solters. No obstant això, hi ha uns certs requisits per als pares comitents, com ser ciutadans estatunidencs o residents permanents, tenir una avaluació psicològica i signar un contracte amb la gestant.

A Ucraïna és legal i es permet per a parelles heterosexuals casades i per a solters. El procés de gestació subrogada està regulat per la llei i es requereix que tots els participants signin un contracte que estableix els seus drets i responsabilitats.

A Rússia és legal i es permet per a parelles heterosexuals casades i per a solters. A més, es requereix que els pares comitents siguin ciutadans russos o tinguin residència permanent al país.

A l’Índia és legal i es permet per a parelles heterosexuals casades i per a solters. No obstant això, en 2015 es va prohibir la gestació subrogada per a parelles del mateix sexe i per a estrangers.

Quines alternatives existeixen?

Existeixen alternatives com l’adopció o la fecundació in vitro amb òvuls o espermatozoides de donants. També s’estan desenvolupant tècniques de reproducció assistida que permeten la creació d’embrions a partir de cèl·lules de la pell, la qual cosa podria evitar la necessitat d’utilitzar òvuls i espermatozoides de donants.

Conclusions

La gestació subrogada és un tema polèmic que planteja una sèrie de dilemes ètics, jurídics i socials. Si bé pot ser una solució per a parelles que no poden tenir fills de manera natural, també pot ser explotadora i vulnerar els drets de les dones i els nens. És necessari continuar el debat sobre la gestació subrogada i buscar alternatives per a ajudar a les parelles que desitgen tenir fills sense vulnerar els drets humans.

Consulta totes les nostres notícies

Visita’ns a Instagram / Twitter / LinkedIn / Facebook