C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

A partir del 31 de desembre de 2022 torna a operar la causa de dissolució per pèrdues, que estava suspesa

Fin de las medidas COVID-19 (pérdidas)

Com a regla general, quan una societat té pèrdues que deixen reduït el seu patrimoni net per sota del capital social, està en causa de dissolució. No obstant això, a causa de la situació excepcional generada pel COVID-19, l’aplicació d’aquesta causa de dissolució es va posposar fins al tancament de l’exercici 2022; així, no havien de prendre’s en consideració les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 a l’efecte de determinar si la societat estava en causa de dissolució.

Doncs bé, estigui atent, ja que aquesta mesura excepcional deixarà de ser aplicable el pròxim 31 de desembre. Això significa que, si en 2022 hi ha pèrdues, aquestes sí que han de computar-se a aquest efecte i, si hi ha causa de dissolució, haurà de convocar-se una junta per part dels administradors en el termini de dos mesos, a comptar des del tancament de l’exercici. Així:

  • En l’ordre del dia d’aquesta junta haurà de figurar la situació patrimonial de la societat.
  • A més, els socis hauran d’adoptar els acords necessaris per a remoure la causa de dissolució (per exemple, augmentar el capital o els fons propis en la suma necessària o reduir el capital amb compensació de pèrdues), o bé acordar la dissolució.

Els nostres assessors estudiaran el seu cas i l’informaran sobre com actuar en cas que la societat present pèrdues.