C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

S’han de facilitar els enregistraments que tenen per finalitat documentar la modificació d’un contracte?

Els enregistraments destinats a documentar la modificació d’un contracte han d’estar disponibles d’acord amb la llei. Això s’aplica fins i tot si els enregistraments estan en poder d’un tercer, com un advocat o un mediador. Les parts que desitgin modificar un contracte existent han d’aportar proves que l’acord va ser revisat legalment i acceptat per totes dues parts.

És important que totes les parts implicades en una modificació de contracte tinguin accés a aquests documents per a garantir que els seus drets estan plenament protegits per la llei. A més, els registres destinats a documentar les modificacions dels contractes poden ajudar a resoldre disputes i aportar claredat sobre qualsevol canvi realitzat durant el procés. Per això, és essencial que tots els enregistraments destinats a documentar modificacions contractuals estiguin disponibles perquè totes les parts implicades en l’acord se sentin segures dels seus drets i obligacions contractuals.

Si gravar una crida és necessari en el context de l’execució d’un contracte o de la intenció de concloure el mateix, el tractament de les dades serà lícit, sent suficient facilitar la transcripció de la crida.

En aquests termes s’expressa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), davant la reclamació d’un  particular per un enregistrament telefònic, realitzada per una agència de gestió de cobrament de morosos en nom d’un banc, a la qual no va poder oposar-se ni se li va facilitar posteriorment, quan la va reclamar directament al banc, l’enregistrament d’aquesta, sinó una transcripció.

El banc va al·legar davant l’AEPD que la reclamació porta a causa un contracte hipotecari en situació d’impagament. En aquests casos, es contracten aquest tipus d’agències externes, que ofereixen alternatives que permeten en moltes ocasions, en el curs de la crida, aconseguir un acord amb el client, modificant condicions contractuals sobre els terminis, quotes, etc., per la qual cosa l’enregistrament documenta aquesta modificació contractual. A més, considera que amb el lliurament de les transcripcions se satisfà la sol·licitud.

L’AEPD  entén que la part reclamant va obtenir la resposta legalment exigible. Sent les dades obtingudes necessàries en el context de l’execució o conclusió d’un contracte, el seu tractament és lícit en referir-se a les parts d’una relació negocial, laboral o administrativa i són necessaris per al seu manteniment o compliment.

Per això, s’ha d’informar  en l’inici de la conversa la legitimació del tractament, en aquest cas, l’enregistrament de veu. Per tant, en aquest cas, l’enregistrament de veu es va dur a terme en la forma deguda.

És important tenir en compte que l’enregistrament de veu també ha de fer-se d’acord amb les lleis i reglaments aplicables per a garantir la seva legitimitat. En algunes jurisdiccions, pot ser necessari obtenir el consentiment de totes dues parts abans de realitzar un enregistrament, mentre que en unes altres només és necessari el permís d’una de les parts. És important comprovar les lleis i normatives específiques del lloc on es realitzarà l’enregistrament abans d’iniciar el procés.

No obstant això, si una empresa pretén gravar una crida amb un dels seus clients amb la finalitat d’utilitzar-la com a prova en un procediment judicial, l’enregistrament només serà legal si el client ha estat informat prèviament i ha donat el seu consentiment. En tals casos, les empreses han d’assegurar-se d’haver obtingut el consentiment per escrit del client abans de realitzar l’enregistrament. A més, és important que les empreses portin un registre de tots aquests enregistraments i facilitin una còpia fàcilment accessible als clients que la sol·licitin.

És legal gravar una trucada comercial?

És legal gravar una conversa, incloses les trucades telefòniques, sempre que totes dues parts donin el seu consentiment a l’enregistrament. Els enregistraments del servei d’atenció al client solen transcriure’s i utilitzar-se en recerques o tractament de dades. Les companyies telefòniques també poden tenir accés als enregistraments de converses i utilitzar-les per a diversos fins. No obstant això, quan es tracta de gravar una crida, existeixen unes certes restriccions en funció de la naturalesa personal de la crida i del dret a la intimitat quan es tracta del secret de les comunicacions.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estipula que han d’existir lleis clares en matèria de protecció de dades i si està permès o no gravar una crida. Per tant, què diu la llei sobre la difusió de trucades telefòniques? En termes generals, sempre s’ha d’obtenir el consentiment de totes les parts implicades abans de gravar qualsevol tipus de conversa. A més, qualsevol dada recopilada ha de tractar-se d’acord amb les lleis i normatives de protecció de dades per a garantir que el dret a la intimitat de les persones estigui protegit en tot moment.

L’article 18.3 de la Constitució estableix que els ciutadans tenen dret a la intimitat, la qual cosa inclou l’enregistrament de qualsevol trucada amb finalitats comercials. Estar prou informat sobre la finalitat d’aquests enregistraments és essencial per a garantir que la crida no està sent utilitzada per a qüestions laborals o administratives i que el seu manteniment o rendiment no està en perill. A més, ha de quedar clar quan una reclamació té el seu origen en un contracte o en la intenció de celebrar-lo, com en els casos d’impagament d’una hipoteca.

L’enregistrament de crides també pot utilitzar-se per a l’obtenció de proves, però existeixen excepcions legislades en les quals l’advertiment i aprovació condicionaran la seva legitimació, així com documentar qualsevol modificació d’aquestes. A més, la seva utilització com a prova també és possible si s’han complert tots els requisits legals.

Si vostè es troba en una situació similar a la descrita, els nostres professionals poden prestar-li l’oportuna assistència i emprendre quantes accions poguessin resultar pertinents.

Consulta todas nuestras noticias

Visitanos en Instagram / Twitter / LinkedIn / Facebook