C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

El contracte de distribució amb dipòsit és una modalitat que té avantatges tant per al fabricant com per al distribuïdor mateix.

El contracte de distribució amb dipòsitNormalment, en els contractes de distribució el distribuïdor compra el producte al fabricant per revendre’l, per la qual cosa es produeix un trasllat de la propietat. Un cop lliurat el producte, el distribuïdor paga i l’adquireix per després revendre’l.

En canvi, en un contracte de distribució amb dipòsit, el distribuïdor rep els productes i els guarda en dipòsit (sense pagar el preu, per la qual cosa la propietat continua sent del subministrador). En el moment en què el distribuïdor tingui un encàrrec, li pagarà el preu, adquirirà la propietat i revendarà la mercaderia a l’adquirent final (també es poden establir liquidacions periòdiques, segons les mercaderies venudes a cada període).

Per al distribuïdor, rebre les mercaderies en dipòsit té avantatges, ja que no les paga fins que les ha venut i, a més, pot tornar les que finalment no vengui (encara que solen pactar-se uns mínims i determinades condicions perquè això sigui possible). El fabricant, per la seva banda, redueix les necessitats d’emmagatzematge.

Això sí, és important pactar els següents extrems per prevenir riscos, especialment en cas de concurs del distribuïdor:

  • Propietat. Especificar al contracte que el distribuïdor no és el propietari dels béns, sinó que aquests es lliuren en dipòsit, fins que s’efectuï un encàrrec (serà llavors quan el distribuïdor pagarà el preu pactat i adquirirà la propietat).
  • Emmagatzematge. El producte s’emmagatzemarà a les instal·lacions del distribuïdor seguint pautes del fabricant subministrador i aplicaran la pràctica FIFO (primer a entrar, primer a sortir) per evitar que caduquin o quedin descatalogats els productes.
  • Identificació. Els béns han de quedar correctament identificats, sense barrejar-se amb altres, i portar un inventari molt precís mitjançant sistemes que facilitin la identificació (codis QR/codis de barres) de cada producte. Això permet saber quins béns pertanyen al subministrador en tot moment, de manera que, en cas de concurs de creditors del distribuïdor, l’administrador concursal també podrà identificar més fàcilment els béns del concursat i els que no li pertanyen per excloure aquests últims de la massa activa.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us ajudaran a redactar un contracte de distribució amb o sense dipòsit, en funció de les vostres necessitats.