C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Els drets dels fills després d’una separació és una situació difícil per a qualsevol família. A Barcelona, ​​la llei estableix que els drets dels fills han de ser respectats durant el procés de separació. No obstant això, sovint és difícil saber exactament quins són aquests drets i com es poden protegir. En aquest article, li proporcionarem una guia completa sobre els drets dels fills en una separació a Barcelona i com els pares poden protegir aquests drets.

La custòdia dels fills després d’un divorci o separació és un dels temes més delicats a tractar per les parelles que decideixen separar-se. En aquests casos, el cònjuge que decideix assumir la responsabilitat parental ha de conèixer les diferents opcions que té per a la guarda i custòdia dels fills. Adoptats fora de conveni, l’opció de l’exercici compartit de la guarda convé més a l’interès superior del menor, encara que també es pot optar per la custòdia monoparental.

Segons el Codi Civil, el jutge podrà acordar la guarda i custòdia dels fills i disposar que la guarda sigui compartida, ja que això beneficia als fills menors. Tots dos progenitors, en la proposta del conveni regulador, han de tenir en compte l’interès superior del menor i procurar la màxima estabilitat per als fills quant a la seva atenció i activitats. No obstant això, els menors també tindran l’oportunitat de sol·licitar l’atenció d’un dels progenitors en benefici propi, segons el Codi Civil de Catalunya.

Drets dels fills després d’una separació a Barcelona – Quins drets tenen?

  • Els fills tenen dret a una llar segura i estable. Durant el procés de separació, és important que els pares treballin junts per a assegurar que la llar del nen sigui el més estable possible. També és important que els pares prenguin mesures per a garantir la seguretat del nen. Si hi ha preocupacions sobre la seguretat del nen, es pot presentar una denúncia davant l’autoritat competent.
  • Els fills tenen dret a mantenir una relació amb tots dos pares. Fins i tot si els pares no estan junts, és important que els fills tinguin contacte regular amb tots dos pares. Això pot ser difícil si els pares no es porten bé, però és important que els pares treballin junts per a garantir que els fills mantinguin una relació saludable amb tots dos pares.
  • Els fills tenen dret a ser protegits de la violència i l’abús. Si hi ha alguna preocupació sobre la seguretat del nen, s’ha d’informar immediatament les autoritats competents. Si un pare ha estat acusat de violència domèstica o abús infantil, és important que es prenguin mesures per a protegir el nen.
  • Els fills tenen dret a un nivell adequat de suport financer. Els pares tenen la responsabilitat de proporcionar suport financer adequat als seus fills, fins i tot després de la separació. A Barcelona, ​​això es fa a través d’una pensió alimentària.
  • Els fills tenen dret a participar en decisions que els afectin. Els fills tenen dret a ser escoltats i tinguts en compte en decisions que els afectin. Això pot ser especialment important en casos de custòdia i visites.

Com protegir els drets dels fills després d’una separació a Barcelona.

Comunicació oberta i respectuosa entre pares:

És important que els pares treballin junts per a mantenir una comunicació oberta i respectuosa. Això pot ser difícil durant una separació, però és important que els pares posin les seves diferències a un costat i treballin junts pel benestar dels seus fills. Els pares han d’assegurar-se de mantenir-se informats sobre la vida del nen i de compartir informació important entre ells.

Mediació familiar:

A Barcelona, ​​la mediació familiar és un procés voluntari que pot ajudar els pares a arribar a un acord sobre assumptes com la custòdia i la pensió alimentària. La mediació pot ser una forma útil de resoldre conflictes sense haver d’acudir als tribunals.

Advocat de família:

Si els pares no poden arribar a un acord sobre qüestions importants com la custòdia i la pensió alimentària, poden recórrer a un advocat de família. Un advocat de família pot ajudar els pares a negociar i arribar a un acord just per a totes dues parts. També poden ajudar els pares a entendre els seus drets i obligacions legals.

Tribunal de família:

Si els pares no poden arribar a un acord a través de la mediació o l’ajuda d’un advocat de família, poden recórrer als tribunals de família. Els tribunals de família poden prendre decisions sobre assumptes com la custòdia, la pensió alimentària i les visites. És important tenir en compte que el procés judicial pot ser costós i prolongat, per la qual cosa és millor intentar arribar a un acord amistós abans d’arribar a aquest punt.

Què succeeix si un dels pares no compleix amb les seves obligacions?

Si un dels pares no compleix amb les seves obligacions, com pagar la pensió alimentària o permetre visites acordades, l’altre pare pot prendre mesures legals. És possible que es requereixi l’ajuda d’un advocat de família per a prendre mesures legals. El pare que no compleix amb les seves obligacions també pot enfrontar sancions legals, com a multes o fins i tot temps en la presó en casos greus.

Conclusió:

La separació és una situació difícil per a qualsevol família, però és important recordar que els drets dels fills han de ser respectats i protegits. A Barcelona, ​​els fills tenen dret a una llar segura i estable, una relació amb tots dos pares, protecció contra la violència i l’abús, accés a l’educació i atenció mèdica, i participació en decisions que afecten les seves vides. Els pares han de treballar junts per a garantir que es compleixin aquests drets i que es prenguin mesures per a minimitzar l’impacte negatiu de la separació en la vida dels fills.

La custòdia compartida dels fills després del divorci és una de les opcions que es poden contemplar en cas de ruptura de la convivència en el codi civil espanyol. Si tots dos cònjuges han optat per aquesta modalitat, significa que les responsabilitats amb els fills mantenen el caràcter compartit. És important especificar com pensen exercir-la i acordar en el conveni regulador que s’exposarà davant el jutge la seva manera d’operar.

És necessari que convinguin en el que més convé a l’interès del fill i assegurar-se la màxima estabilitat en la seva manera de vida. D’aquesta manera, es protegeix adequadament la vinculació afectiva entre els fills i els seus pares, i s’evita que sofreixin un desarrelament de la seva vida quotidiana. Perquè s’acordi l’exercici compartit, tots dos cònjuges han d’arribar a aquest acord en el transcurs del procés de separació, i s’ha de presentar un informe favorable del ministeri fiscal. Només d’aquesta manera, es podrà citar als cònjuges i assegurar-se que la guarda s’exerceixi de manera que beneficiï als fills.

L’ajuda i l’assessorament de professionals capacitats, com a advocats de família, mediadors i psicòlegs infantils, poden ser beneficiosos en el procés de la separació. També és important mantenir comunicació oberta i honesta amb els fills i proporcionar-los suport emocional durant aquest temps difícil.

En resum, a Barcelona, ​​els drets dels fills en casos de separació són un tema important i s’han de tenir en compte per a garantir el seu benestar i seguretat. Els pares han de treballar junts en el millor interès dels seus fills i buscar ajuda si és necessari per a fer front als desafiaments que sorgeixen al llarg del camí.

Consulta totes les nostres notícies

Visita’ns a Instagram / Twitter / LinkedIn / Facebook