C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Ara és possible constituir una SL de manera àgil, ràpida i econòmica, però té alguns inconvenients…

 

Constituir una SL con un euro

La nova llei pretén fomentar la creació d’empreses agilitzant la seva constitució. Entre altres mesures –i només en el cas de les SL–, s’ha rebaixat el capital mínim a la quantitat simbòlica d’un euro, que abans havia de ser de 3.000 euros. Així i tot, l’ideal és que la societat arribi a tenir un capital que aconsegueixi aquesta xifra. Vegi per què.

S’estableix que les societats limitades podran tenir un capital social mínim que no sigui inferior a un euro, si bé es fixen també una sèrie d’obligacions que hauran de complir-se mentre aquest capital no aconsegueixi la indicada xifra:

  • Dels beneficis que obtingui la societat, cada any haurà de destinar-se a reserva legal almenys el 20% del benefici fins que aquesta reserva, juntament amb el capital social, abast els 3.000 euros. Amb posterioritat, es manté l’obligació de destinar el 10% del benefici a la reserva legal fins que aquesta aconsegueixi el 20% del capital social.
  • I, en cas de liquidació, si el patrimoni social fos insuficient per a atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit. En definitiva, els socis poden arribar a respondre per 2.999 euros, per la qual cosa tal vegada els convé més aportar-los d’entrada.

D’altra banda, encara que l’empresa pugui iniciar la seva activitat amb un sol euro de capital, la veritat és que el projecte sempre necessitarà diners per a desenvolupar-se (pagaments de material, subministraments, despeses de personal…), per la qual cosa, si no pot comptar amb el capital dels socis, haurà d’endeutar-se. I si no hi ha un patrimoni social que sustenti el deute, pot resultar més complicat obtenir finançament. A més, per a no veure’s afectat per les obligacions especials abans esmentades, convindrà ampliar el capital social fins als 3.000 euros al més aviat possible. Això comportarà despeses de notari i registre, de manera que a la llarga suportarà més despeses.

Per tant, aquesta fórmula li interessarà bàsicament si no li és possible aportar els 3.000 euros immediatament i disposa d’un projecte sòlid amb perspectives clares de facturació a curt termini que necessita una posada en marxa immediata. En tot cas, recordi que sempre pot fer aportacions no dineràries per a aconseguir el capital mínim. En conseqüència, l’opció de constituir la societat amb un capital inferior als 3.000 euros hauria de ser residual.

 

Els nostres assessors l’informaran de la millor manera d’iniciar el seu projecte empresarial i com reunir el capital suficient evitant sobrecostos futurs.