C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Al concurs de creditors es poden compensar deutes complint els requisits legals.

Concurs de creditors i compensació de deutesDe vegades una empresa deu unes factures a una altra que no abona perquè, al seu torn, aquesta deu a la primera altres quantitats. Si una presenta concurs de creditors, en quina situació queden els deutes recíprocs?

Doncs bé, segons la Llei Concursal, és possible fer-ne una compensació. No obstant això, cal donar una sèrie de requisits legals abans de la declaració del concurs. Són els següents:

  • Que tots dos deutes siguin líquids, vençuts i exigibles.
  • Que tots dos siguin el deutor principal l’un de l’altre.
  • Que cap hagi comunicat a l’altre estar disconforme amb el deute reflectit a les factures.

En un cas així, l’empresa solvent (la que no ha presentat el concurs de creditors) ha d’informar a l’Administració Concursal que hi ha aquests deutes recíprocs i que, complint-se els requisits indicats, ha de procedir a compensar-los. Per exemple, si l’empresa solvent li deu a la concursada 5.000 euros i aquesta li deu a l’empresa solvent 7.000 euros, es reconeixerà un dret de crèdit per 2.000 euros a favor d’aquesta última.

En cas que ja s’hagi comunicat el crèdit davant de la concursada sense haver sol·licitat la compensació, el Tribunal Suprem ha dictaminat que, encara que s’hagi comunicat el crèdit i encara que no s’hagi impugnat la llista de creditors, si els requisits per a la compensació existien abans del concurs, es podrà compensar igualment.

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran de com podeu sol·licitar la compensació de deutes en seu concursal.