C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

L’ús de paraules ofensives posades en relació amb la informació que es pretén comunicar forma part de la llibertat d’expressió.

 

Comunidad de propietarios. Honor del presidente

Hi ha expressions que aïlladament considerades poden semblen ofensives per a la persona a la qual es dirigeixen. Però posades en relació amb una informació que es pretén comunicar o amb la situació política o social en què tenen lloc són tolerables dins del dret a la llibertat d’expressió. Formen part de la crítica i augmenta el grau de tolerància exigible cap a aquestes.

El president d’una comunitat de propietaris va exercitar una acció de protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge pels comentaris i manifestacions realitzades en Facebook en la pàgina a nom de la comunitat, així com en dos programes de la televisió i per un escrit vexatori *buzoneado a tots els propietaris de la comunitat, contra un dels propietaris d’aquesta comunitat.

Segons el president duia a terme una campanya de desprestigi i descrèdit. A més d’insults, havia dirigit en contra seva denúncies falses per suposades irregularitats i delictes d’apropiació indeguda, estafa i falsedat documental, totes elles arxivades.

El propietari demandat manifestava que ell s’havia limitat a exigir transparència, rendició de comptes i discrepar de la gestió duta a terme pel demandant. També criticava l’ocupació del càrrec de president durant més d’una dècada.

Els tribunals no han donat favorable acolliment a la pretensió del president. Assenyalen que les expressions i les imputacions dirigides van acompanyades d’unes denúncies d’uns fets presumptament delictius per a la seva recerca. Que després siguin les denúncies arxivades no deslegitima la conducta del demandat. Les expressions que el president considera ofensives per a la seva persona no constitueixen intromissió il·legítima en el seu dret a l’honor, sinó que estan emparades per la llibertat d’expressió, sent el reflex d’un clima de confrontació entre tots dos.

Encara que el president ha intentat fer valer en última instància que la divulgació pública de les imputacions falses i les manifestacions realitzades pel demandat sobre la seva persona van traspassar l’estricte àmbit privat de la comunitat de propietaris on es va originar la polèmica i van ser realitzades amb la finalitat de menyscabar la seva reputació i bon nom, la qual cosa suposa un atemptat contra el seu honor, el Tribunal Suprem ha considerat que el demandat estava emparat per la llibertat d’expressió, atès que pretenia la transparència dels comptes de la comunitat de propietaris, la fiscalització de la gestió i una sana rotació dels càrrecs comunitaris.

 

Si vostè es troba afectat per una situació similar a aquesta el nostre despatx està a la seva disposició per a analitzar el seu cas i emprendre les actuacions que procedeixin