C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

Si un treballador gaudeix d’una reducció de jornada, pot demanar un canvi de la concreció de jornada ja acordada?

Cambios en la reducción de jornada

Si un treballador que venia gaudint d’una reducció de jornada per guarda legal i una determinada concreció horària tracta d’exercitar de nou el seu dret a la concreció horària per a sol·licitar una nova jornada laboral, l’empresa pot denegar-li el dret si existeixen raons organitzatives i productives i les circumstàncies que al·lega per a la nova petició són les mateixes que ja va al·legar en la concreció anterior.

Ha de recordar-se que el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral ha d’analitzar-se cas per cas i no suposa un dret il·limitat a la lliure configuració de la jornada per part del treballador ni un dret de modificació unilateral. És a dir, l’adaptació sol·licitada pel treballador ha de ser raonable i proporcionada i atendre les necessitats tant organitzatives com productives de l’empresa.

El dret a la conciliació pot ser exercitat tantes vegades com sigui necessari fins a aconseguir la conciliació desitjada, però el treballador ha de justificar un canvi en les seves circumstàncies familiars que avalin cada adaptació sol·licitada.

Si un treballador no al·lega (ni acredita, raona o motiva mínimament) la seva nova necessitat o l’alteració familiar que li permeti justificar la nova modificació de la jornada, sinó que la seva esfera familiar és idèntica (per exemple, menor escolaritzada, progenitors que continuen treballant en la mateixa empresa i amb el mateix règim de treball en dies festius…), pot denegar-se-li una nova sol·licitud d’adaptació o concreció horària diferent a la ja sol·licitada.

 

Els nostres professionals l’assessoraran sobre qualsevol qüestió relacionada amb la conciliació de la vida laboral i familiar.