C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

baixa per accident laboral

Si has patit un accident mentre eres al teu lloc de treball i aquest t’incapacita a l’hora de continuar treballant, has de saber que tens dret a rebre una baixa per accident laboral .

Al següent article, t’ho expliquem tot al voltant d’aquesta qüestió: tipus de baixes que existeixen, com aconseguir la prestació econòmica i quines són les obligacions que ha de complir la teva empresa.

Taula de continguts

 1. Què és la baixa per accident laboral?
 2. Tipus de baixa per accident laboral
 3. Com aconseguir una prestació econòmica?
 4. Obligacions de l’empresa
 5. Baixa per accident laboral sent autònom
 6. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és la baixa per accident laboral?

La baixa per accident laboral és quan un treballador pateix una lesió o malaltia relacionada amb la feina, cosa que li impedeix continuar amb les seves funcions laborals.

Aquesta situació pot passar a causa de diversos factors, com condicions insegures al lloc de treball, manca de capacitació adequada o equip de protecció insuficient . Quan un empleat es veu afectat per un accident laboral , pot sol·licitar una baixa mèdica per recuperar-se i rebre tractament adequat.

Depenent de les lleis laborals i de seguretat social del país, el treballador pot tenir dret a rebre compensació pels dies de treball perduts i rebre atenció mèdica coberta per l’assegurança d’accidents laborals.

Tipus de baixa per accident laboral

Hi ha diferents tipus de baixa per accident laboral, depenent de la gravetat de la lesió i la durada estimada de la recuperació. Alguns dels tipus més comuns inclouen:

 1. Baixa temporal: Quan el treballador pateix una lesió o malaltia relacionada amb la feina que l’incapacita temporalment per fer les seves funcions laborals. Aquesta baixa sol tenir una durada determinada, durant la qual l’empleat rep tractament mèdic i se n’espera la recuperació per tornar a la feina.
 2. Baixa parcial permanent: S’atorga quan el treballador pateix una lesió que causa una incapacitat parcial i permanent per fer certes tasques laborals. En aquest cas, l’empleat pot tornar a la feina, però amb limitacions o restriccions específiques a causa de la lesió patida.
 3. Baixa total permanent: Quan el treballador pateix una lesió greu que resulta en una incapacitat total i permanent per tornar a exercir qualsevol tipus de feina. En aquest cas, l’empleat pot requerir assistència contínua o rehabilitació per adaptar-se a la nova situació.

Com aconseguir una prestació econòmica?

Per obtenir una prestació econòmica per una baixa per accident laboral, generalment s’han de seguir els passos següents:

 1. Reportar l’accident : És important notificar immediatament a l’ocupador sobre l’accident laboral. Això s’ha de fer tan aviat com sigui possible després que passi l’accident, ja que moltes jurisdiccions tenen terminis establerts per reportar incidents laborals.
 2. Buscar atenció mèdica : El treballador ha de buscar atenció mèdica com més aviat millor per rebre el tractament necessari per la lesió o malaltia relacionada amb el treball. És important mantenir registres de tots els tractaments mèdics rebuts i seguir les instruccions del metge tractant.
 3. Presentar una reclamació : L’empleat o el seu representant legal han de presentar una reclamació davant de l’entitat corresponent, que pot ser la companyia d’assegurances de l’ocupador o l’agència governamental responsable de la compensació laboral. Aquesta reclamació generalment inclou documentació mèdica que doni suport a la lesió o malaltia, així com detalls sobre com va passar l’accident.
 4. Avaluació i determinació : L’entitat responsable revisarà la reclamació i durà a terme una avaluació per determinar si l’accident qualifica per rebre prestacions econòmiques per accident laboral. Això pot incloure investigacions addicionals i exàmens mèdics.
 5. Obtenció de prestacions : Si s’aprova la reclamació, el treballador rebrà prestacions econòmiques, que poden incloure compensació per salaris perduts, pagaments per incapacitat temporal o permanent, i cobertura de despeses mèdiques relacionades amb l’accident.

És important seguir els procediments i els terminis establerts per les lleis laborals i de compensació laboral de cada país per garantir una sol·licitud reeixida de prestacions econòmiques per una baixa per accident laboral.

A més, és recomanable cercar assessorament legal si sorgeix alguna dificultat durant el procés.

baixa per accident laboral

Quines són les obligacions de lempresa?

Les obligacions de l’empresa davant d’un accident laboral inclouen:

 1. Proporcionar un entorn segur : L’empresa ha d’assegurar-se que el lloc de treball compleixi les normatives de seguretat i salut laboral per prevenir accidents i lesions.
 2. Capacitar el personal : És responsabilitat de l’empresa proporcionar la formació adequada als empleats sobre com fer les seves tasques de manera segura i com utilitzar correctament l’equip de protecció personal.
 3. Reportar i registrar els accidents L’empresa ha de portar un registre de tots els accidents laborals que es produeixin al lloc de treball i notificar-los a les autoritats competents segons ho requereixin les lleis laborals i de seguretat social.
 4. Proporcionar atenció mèdica adequada : L’empresa ha de garantir que els empleats lesionats rebin atenció mèdica adequada immediatament i, si cal, facilitar l’accés a serveis de rehabilitació.
 5. Col·laborar en la investigació L’empresa ha de cooperar en la investigació de qualsevol accident laboral per determinar-ne les causes i prendre mesures preventives per evitar que passin en el futur.
 6. Complir les obligacions legals : L’empresa ha de complir totes les lleis i regulacions laborals i de compensació laboral relacionades amb la prevenció d’accidents laborals i la compensació dels treballadors lesionats.

baixa per accident laboral

Baixa per accident laboral sent autònom

Si ets autònom, les circumstàncies al voltant dels accidents laborals són diferents en comparació dels empleats d’empreses. Alguns aspectes a considerar són:

 1. Assegurança d’accidents laborals Els autònoms solen tenir l’opció de contractar una assegurança d’accidents laborals, encara que en alguns països pot ser obligatòria. Aquesta assegurança proporciona cobertura en cas d’accidents o malalties professionals, incloent-hi indemnització per incapacitat temporal o permanent, despeses mèdiques i, en alguns casos, assistència sanitària i rehabilitació.
 2. Responsabilitat de l’autònom : Com a autònom, ets responsable de la teva pròpia seguretat i salut a la feina. Has de prendre mesures per prevenir accidents i lesions mentre fas les teves activitats laborals , com ara utilitzar equip de protecció adequat i seguir les normatives de seguretat pertinents al teu sector.
 3. Reportar accidents : En cas de patir un accident laboral, ho has de reportar a les autoritats competents i, si tens una assegurança d’accidents laborals, també a la teva companyia asseguradora per iniciar el procés de reclamació corresponent.
 4. Atenció mèdica i recuperació : Com a autònom, també ets responsable de buscar atenció mèdica adequada en cas de lesions laborals i seguir les indicacions dels professionals de la salut per a la teva recuperació.
 5. Impacte a l’activitat laboral : Un accident laboral pot tenir un impacte significatiu en l’activitat laboral d’un autònom, ja que pot resultar en la incapacitat temporal per treballar, cosa que afectaria directament els teus ingressos. És important tenir en compte aquest factor en planificar la gestió de riscos i la cobertura dassegurances.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què he de fer si pateixo un accident a la feina i necessito una baixa mèdica?

En cas de patir un accident laboral, la primera cosa és buscar atenció mèdica adequada. Després, notifica l’accident al teu ocupador i segueix els procediments establerts per l’empresa per reportar l’incident i sol·licitar una baixa mèdica si cal.

Quant de temps puc estar de baixa per un accident laboral?

La durada de la baixa per accident laboral depèn de la gravetat de les lesions i del temps estimat de recuperació. Pot variar des de pocs dies fins a setmanes o mesos, segons el cas. És important seguir les recomanacions mèdiques i rebre autorització del professional de la salut per tornar a la feina.

Quines prestacions econòmiques puc rebre durant la baixa per accident laboral?

Durant la baixa per accident laboral, pots tenir dret a rebre prestacions econòmiques que inclouen compensació per salaris perduts, pagaments per incapacitat temporal o permanent, i cobertura de despeses mèdiques relacionades amb l’accident, depenent de les lleis i les regulacions laborals del teu país.

Quins drets tinc com a treballador durant una baixa per accident laboral?

Durant la baixa per accident laboral, tens dret a rebre atenció mèdica adequada, protecció contra la discriminació laboral a causa de la teva condició de salut, ia reincorporar-te al teu lloc de treball un cop t’hagis recuperat, sempre que sigui possible i segur segons les avaluacions mèdiques i les regulacions laborals.

Per consultes pots comunicar-te amb MITJANS ADVOCATS a: info@ms-advocats.com .

Estigues connectat amb MITJANS ADVOCATS: