C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

El passat dia 30 de març es va publicar al DOGC una llei d’acompanyament als pressupostos generals de la Generalitat, en concret la llei 5/2017 de 28 de març, la qual, va passar molt desapercebuda, però conté 239 articles i 189 pàgines.

No obstant això, contenia substancials modificacions tributàries que ens afectaran molt en els propers temps.

Entre d’altres, anem a fer una descripció esbiaixada de les més importants per als ciutadans i consumidors del dia a dia, al marge de les tres més conegudes: impostos a les empreses i distribuïdors de begudes ensucrades, empreses generadores d’energia termonuclear i l’impost a contribuents que accelerin la contaminació de diòxid de carboni (vehicles).

Així les coses, parlarem de:

1.- Es crea la figura de l’assistent en la recaptació de l’impost, en l’àmbit de turisme. És a dir, els intermediaris, i tots aquells que participen en la comercialització dels establiments turístics, puguin liquidar, i així mateix, ser responsables de recaptar el tribut.

2.- En l’àmbit de l’IRPF, entre altres mesures, es limita i restringeix el percentatge de deducció incrementat establert en la deducció per inversió d’habitatge comú i habitual.

3.- Respecte a l’Impost de successions i donacions és l’adaptació del requisit d’activitat econòmica de l’activitat d’arrendaments d’immobles a la normativa d’IRPF, de manera que n’hi haurà prou tenir com a empleada a una persona, amb contracte laboral ia jornada completa, sense que sigui necessari disposar de local.

Així mateix, les donacions entre familiars, quan no és requisit imprescindible de validesa l’atorgament d’escriptura, s’entendrà suficient un mes des de la data de lliurament del bé.

4.- Respecte a l’ITP-AJD, es modifica el tipus del TPO i respecte a la transmissió de béns immobles, de manera que el quan el valor del bé superi el milió d’euros, a la part que excedeixi aquesta quantia se li aplicarà el tipus de gravamen del 11%. I respecte al AJD, escriptura notarials, en cas de renúncia a l’exempció de l’IVA, se li apliqués el 2,5%, en lloc del 1,8% actual.

És molt lloable la política intencionada de reduir impostos coneguts, i fins i tot de gravar a aquelles companyies de beneficis desmesurats, però aquests petits tributs, de dia a dia, passen desapercebuts i al final, són els que paguem tots amb la nostra economia de guerra, per intentar enfortir aquesta fràgil classe mitjana, la columna vertebral principal d’un país.