C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com
 

Àrees

 

Dret Mercantil / Concursal

El dret mercantil i el dret concursal són dues de les àrees jurídiques més importants per a les empreses. Comprendre aquestes lleis és crucial per a qualsevol empresa que es vulgui mantenir a la superfície en un mercat competitiu. El dret mercantil s’ocupa de tot allò que afecta la capacitat d’una empresa per dur a terme els seus negocis, inclosos els contractes, la fiscalitat, la propietat intel·lectual, les fusions i les adquisicions, i molt més. D’altra banda, el dret concursal se centra a protegir els deutors dels creditors i ajudar-los a recuperar-se financerament. 

En aquest article examinarem amb més detall el dret mercantil i el dret concursal, analitzant com interactuen entre si i les seves implicacions per a les empreses.

La nostra firma ha estat contractada per comptes importants per a la defensa preventiva dels seus negocis. El nostre lema (“advocacia de proximitat”), pretén evitar en la mesura més gran possible, situacions patològiques de les societats, que de vegades es transformin en irreversibles – o d’alt cost econòmic o humà-.

És cert que la vida empresarial i comercial cada dia és més Global i internacional, per això hem pretès ser referent en accions comercials internacionals, especialment, en mercats de capital emergent com l’Asiàtic o l’hindú, sense oblidar la comunitat europea, per això a la nostra signatura disposi d’assessors legals i fiscals amb formació en dret internacional.
La nostra firma, igualment, és especialista en el tracte d’insolvències actuals o imminents (prevenció de la futura inexistència de marge de maniobra de la companyia), especialistes, així mateix, en el desenvolupament de concursos de creditors (persona física i jurídica), i en especial, a salvaguardar el patrimoni personal (llei segona oportunitat).
R

Contractació mercantil

(proveïdors, clients, etc.)
R

Propietat intel·lectual i industrial. Patents i marques.

R

Segona oportunitat per a persones físiques.

(administradors, avaladors, etc.)
R

Concurs de creditors.

R

Assistències a juntes generals ordinàries i extraordinàries.

R

Liquidació de societats.

R

Tasques de secretari de consell d'administració.

R

Transformació/fusió/escissió de societats.

R

Constitució de societats i inici de l'activitat.

La nostra firma aporta l’experiència d’haver intervingut com a Administradors Concursals designats pels jutjats mercantils de tot Espanya en nombrosos procediments, això ens aporta valor afegit als nostres consells, durant l’inici i el desenvolupament del procés concursal.

Ens esforcem per oferir solucions pràctiques i eficaces, tenint en compte l’anàlisi cost-benefici dels nostres clients. Els nostres advocats tenen una àmplia experiència en la matèria i utilitzen els coneixements per desenvolupar estratègies que ajudin a minimitzar els riscos per als nostres clients.
També formem part de xarxes empresarials internacionals per oferir als nostres clients un servei global, oferint-los assessorament sobre les millors pràctiques i tendències als mercats internacionals. D’aquesta manera, podem oferir un assessorament personalitzat a cada client ia les vostres necessitats particulars.
Per ser competitius al mercat internacional, també hem desenvolupat estratègies per avançar-nos a la competència aprofitant les noves tecnologies, com els processos d’automatització o els serveis digitals. Ens esforcem per oferir als nostres clients les millors solucions i oportunitats disponibles per garantir-ne l’èxit.
Dret Mercantil

Visita les nostres oficines a Barcelona