C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com
 

Àrees

 

Àrees / Mercantil / Concursal

La nostra firma ha estat contractada per importants comptes per a la defensa preventiva dels seus negocis. El nostre lema («advocacia de proximitat») pretén evitar en la mesura del possible situacions patològiques de les societats, que a vegades es transformin en irreversibles —o d’alt cost econòmic o humà—.

És cert que la vida empresarial i comercial cada dia és més global i internacional. Per aquest motiu hem pretès ser referent en accions comercials internacionals, especialment en mercats de capital emergent com l’asiàtic o l’hindú, sense oblidar la comunitat europea, d’aquí que en la nostra firma disposem d’assessors legals i fiscals amb formació en dret internacional.

La nostra firma, igualment, és especialista en el tracte d’insolvències actuals o imminents (prevenció de la futura inexistència de marge de maniobra de la companyia), especialista, així mateix, en el desenvolupament de concursos de creditors (persona física i jurídica) i, en especial, en salvaguardar el patrimoni personal (llei segona oportunitat).

La nostra firma aporta l’experiència d’haver intervingut com a administradors concursals designats pels jutjats mercantils de tota Espanya en nombrosos procediments. Això ens aporta valor afegit als nostres consells durant l’inici i el desenvolupament del procés concursal.

Alguns dels exemples pràctics en què la nostra firma participa serien:

R

Contractació mercantil

(proveïdors, clients, etc.)
R

Propietat intel·lectual i industrial. Patents i marques.

R

Segona oportunitat per a persones físiques.

(administradors, avaladors, etc.)
R

Concurs de creditors.

R

Assistències a juntes generals ordinàries i extraordinàries.

R

Liquidació de societats.

R

Tasques de secretari de consell d'administració.

R

Transformació/fusió/escissió de societats.

R

Constitució de societats i inici de l'activitat.