C/ Enric Granados, 86-88, 5è 1ª – 5è 2ª, 08008 Barcelona · 93 268 87 40 info@ms-advocats.com

我们的团队

 

 

Miquel Mitjans

律师/创始合伙人

劳动法


m.mitjans@ms-advocats.com

vcard

Joan Mitjans

律师/创始合伙人

民法/商法/破产法
破产管理人 司法调解员
加泰罗尼亚注册房产经纪人

j.mitjans@ms-advocats.com

vcard

Susana Martin

律师

劳动法

s.martin@ms-advocats.com

 

 

vcard

Maria Puy

律师

投资及商贸

m.puy@ms-advocats.com

 

 

vcard

David Pérez

律师

劳动法

d.perez@ms-advocats.com

 

vcard

 

Andrea Alvarado

律师

劳动法

a.alvarado@ms-advocats.com

 

vcard

 

Patricia Huang

法律顾问

投资及黄金签证

p.huang@ms-advocats.com

 

vcard

 

Ying Dai

法律顾问

专业领域(投资及黄金签证)

y.dai@ms-advocats.com

 

vcard

 

Jordi Cugat

律师

电子数据安全和权益保护领域

j.cugat@ms-advocats.com

 

 

vcard

 

 

Oriol Puig

律师

民法领域 / 商法

o.puig@ms-advocats.com

 

 

vcard